Norsk Ordbok 2014 layout  

Aftp 1997-02-05: Aftenposten

Aftenposten, Oslo 1997-02-05

Av i alt 210 ordformer var 55 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
276587allmennfagelevar2
276592arbeidsvaner2
276575artiumsnivå1
276600detaljflikking1
276598einskildmenn29
276558elevars5
276553elevsentrert5
276556fagorientering1
276594femtenåringar15
276564framhaldskule3
276595fyrstedivisjon22
276551føresegner2164
276599grundarar2
276590hviste1
276568idrettspedagogikken1
276583klientelevar1
276547klientifisering6
276559lesedugleik47
276552leseplanar2
276561lydrett30
276571læreskulestudentar1
276578lærevanskar61
276581medisinera2
276593minstekrava67
276554måtast13
276569omsorgsbiten2
276596omsorgspedagogikken1
276580oppvekstsenter291
276565realskuleklasse1
276577samarbeidspedagogikk1
276566sideliner8
276562sidevegar37
276589skjørte10
276560skrivetrening7
276582skulebudsjettet63
276570småbarnspedagogikken1
276563taparstemplet6
276574tilsvaranda1
276557ubotleg7
276597uhøvleg2
276591vansgeli1
276602villniset4
276588yrkesfag131
276586yrkesfagelevar6
276573yrkesfagklasser1