Norsk Ordbok 2014 layout  

Aftp 2000-03-03: Aftenposten

Aftenposten, Oslo 2000-03-03

Av i alt 210 ordformer var 65 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
276450aftp68
276460assignment325
276504bjørnaraa10
276499bokmålskulturen2
276483bortforklarar3
276453ces663
276464conversion328
276494dansknorske59
276480demagog11
276497demarkasjonslinjene1
276456dlr657
276506dyresoger9
276482enkeltmenneska10
276493fotballmål17
276475fyredi36
276502hålan1
276476innesnørde2
276488jordferda12
276473kansellisetningane1
276445leksikografikorpuset332
276474længre10
276492maradonas32
276484marknadsliberalisten1
276444maskinleseleg284
276498meiningsdannande6
276491moselovene1
276505naturfagsforfattaren1
276510nynorsktiltaka3
276477næver59
276507oppslagsverka9
276481overprøver43
276465parsable325
276501persspektivet1
276454prosjektmanual333
276500referanseramma23
276495referanserammene6
276487riksmediesamanhengar1
276490riksmålsbevegelsen1
276503sakprosaforfattarane4
276459segmentation325
276458sentence332
276486skrimrar1
276479slesk17
276463specifications325
276470språkteknisk1
276489språktekniske1
276496standardverka3
276457tokenization325
276469tokulturelt3