Norsk Ordbok 2014 layout  

HovetPB 1980: Perler i bekken

Hovet,Svein

Ansgar forlag A/S, Oslo 1980

Av i alt 4953 ordformer var 71 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1770256asketstuve1
1770241bekkekulpane1
1770205bekkeosen1
1770268borkekanten4
1770236busterovene1
1770219bærbakkar1
1770210dyresporet1
1770221einerbork1
1770226furerøtter1
1770223furestamma1
1770261furuborken8
1770199gytebekken1
1770209harehoppa1
1770207haresporet5
1770213haresteik1
1770218huldrelia3
1770232ikornheimen1
1770224ikornstova1
1770222ikornungane2
1770234jernkjettingar1
1770227kattesteik2
1770228kattesteika2
1770246knutt1
1770244kruskefure2
1770208låme1
1770238matrike1
1770198maurkrig1
1770251maurlukta1
1770260musande1
1770258myggsvermer1
1770215myrsletta3
1770211myrslette1
1770217ospegreiner2
1770250raudrevungane1
1770254reveandletet1
1770255reverova1
1770212reveryggen2
1770230revesnuten1
1770253revetennene1
1770240rognperlene1
1770259røyskatter1
1770257røyskattfamilien4
1770264røyskattfar10
1770266røyskatthovudet1
1770265røyskattmor8
1770269røyskattparet2
1770249røyskatttennene1
1770267røyskattungane1
1770263røyskattungar1
1770262sandodd1
1770206skibanda2
1770235skogsvollen1
1770237småfuglreira1
1770200sommarbrunt1
1770225svarttråkka1
1770231syltekrukke3
1770248sylvkasse1
1770247tiurhalsen1
1770245tjur1
1770229toføtingane1
1770243tvillingrennet3
1770233tømmerkøya3
1770242utpinkt1
1770214ørnesteik1