Norsk Ordbok 2014 layout  

Flod.FF 2005: Frik med fela

Floden, Halvor

Det Norske Samlaget, Oslo 2005

Av i alt 7030 ordformer var 248 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1769433andørje1
1769233attpålaug1
1769410bakhova1
1769211bekkebarden2
1769277belledon2
1769355berrhøa2
1769387blomesenga2
1769395blomullstråd1
1769214blåtjørna1
1769339brækjande1
1769419brødsmula1
1769215bustetrollet1
1769398bærsankarar1
1769202dalgrópa1
1769261denginga1
1769335devlane1
1769438einstraken1
1769254eldstove1
1769426fakkelflis1
1769368fantefolka1
1769379fantestova1
1769384fillekrå1
1769358fjellrap1
1769259fleisa2
1769356floane2
1769218folkredd1
1769279furuberggropa1
1769200furubergåsen1
1769290gnuvla1
1769297godslaget1
1769437goko1
1769213granholta1
1769228greiveunge1
1769315gropastova1
1769208gropbekken1
1769260guteborna1
1769414guthopen1
1769238gutlabbane1
1769360gutpålen1
1769434gutstakkaren1
1769413gutstrøa1
1769331gutsvolkane1
1769380halmfiller1
1769377halmgubben1
1769314halvskrullut1
1769363hardlendet1
1769300heimevegen1
1769271heltemat1
1769441herligheiter1
1769366hestebaken2
1769333hesteruker1
1769207hestigle1
1769352hestkar1
1769406hopkryla1
1769407hovedstups1
1769298hundehop1
1769236kappkute1
1769307karahop1
1769321karstakkaren1
1769266kjøpemåten1
1769231kledetullen1
1769235klokkarenga1
1769275klåmeisane1
1769318krøterbjøller1
1769286krøterbuskap1
1769223kvardagsbuksene1
1769250kvinnfolkskorne1
1769430kyndelen1
1769405langkuten1
1769249leikarlag1
1769234leikeven1
1769270ligrenda3
1769226lortuge1
1769209løgst2
1769265matlån2
1769198matsmule1
1769404medbakken1
1769378minsan1
1769431mobratta1
1769346nattneta1
1769342nepekålen1
1769317nutla1
1769382oppspjara1
1769224penkleda1
1769302postveska2
1769242potetstomp2
1769268potetstompen2
1769323pringe1
1769295raskinga1
1769281rukene1
1769336runddengje1
1769291salttomt1
1769386sekstomsspikrar1
1769252skogapet1
1769393skredding1
1769412smågranholtet1
1769230smågutlarv1
1769372smågutpysil1
1769391snøfell1
1769435snøfolket1
1769338snøplogkanten1
1769347spilske1
1769359sprotet1
1769278stakkarskryp1
1769423storsnødde1
1769253stoveholet1
1769201strøe1
1769221stupinga1
1769255størrøs1
1769354sundagshesten1
1769204sundagskar1
1769272suvel1
1769367svepu2
1769322svildra1
1769205søkne1
1769408taumelengda1
1769409taumlykken1
1769273tjuvlefsa1
1769274tjuvlefse1
1769267tjuvsmaken1
1769244tjuvstomp2
1769262trivelegste1
1769296tverrbleig1
1769258usopt1
1769222vegstig1
1769199vevegarn1
1769420vranglona1
1769289åkerflekken2
1769332åkergravinga1
1769341åkergrev1
1769390åkergrevet1