Norsk Ordbok 2014 layout  

Breidsv.GF 1948: Gullivers ferder i Lilliput og Brobdingnag

Swift, Jonathan

Det Norske Samlaget, Oslo 1948

Av i alt 4392 ordformer var 262 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1768593adelsborn1
1768503adelsborne1
1768667adelsmannsdotter1
1768557ankerkjettingane2
1768592arbeidslære1
1768636avgnegi1
1768596barnegjentene1
1768522belfaborac1
1768543belfuscu2
1768693berehanken1
1768635biddle1
1768541blefuscu23
1768551blelfuscu1
1768517bolgolam2
1768542breienden1
1768544breiendingane2
1768436brobdingnag6
1768582bryggjepanne1
1768555bundingsstikker1
1768579burlum1
1768643byggåker3
1768530bygningsrekkja1
1768443bøffelskinns1
1768491chefrin1
1768464dagtjuvar1
1768471desmar1
1768677dokkekammers1
1768662dokkesenga1
1768604drikkekjerald1
1768536drurr2
1768504embetssøkjarar1
1768472emposo1
1768652faktelaget1
1768553fiendfloten1
1768686flanflasnic1
1768505flimnap5
1768619flodstraumen1
1768566folkerettslæra1
1768660forkeldet1
1768642fotstig3
1768623fredstinginga1
1768492frelock2
1768578fridomsvilkåra1
1768507fyrsteskrivar1
1768683fødselsdagsstas1
1768685gangputene1
1768675ginear1
1768594gjenteborna1
1768447gjestmildskaps1
1768689glovene1
1768665glumdalclitch8
1768687glumdalsclitch1
1768549glumgluff2
1768477golvbreisle1
1768476grovvovi1
1768681gullkoppen1
1768612gullpengen1
1768671gutglafsen1
1768561halvmånerad1
1768515herflokkane2
1768512hertukt1
1768459hjulkjerrer1
1768676hoffsnikkaren1
1768481hoftekleda2
1768577hopehavs1
1768657hosevevarar1
1768532hovudskrivar1
1768454hovudstadne1
1768649hugt1
1768445hurgoen1
1768538høghælingane2
1768627høgtidsfakter1
1768567illråder1
1768483jarnpiggar1
1768493jarnrøyra1
1768554kabeltau1
1768586kaskagiarane1
1768520keisarbyggverka1
1768560keisarhamna1
1768531keisarlunden1
1768539keisarsonen1
1768610keisarstolar1
1768467keisarvakta1
1768469kelmin1
1768458kjellarmennene1
1768695kjettingståket1
1768656kjælekatten1
1768634kjøpmannsskip1
1768654kjøtbete1
1768606kjøtfat1
1768645kliveled1
1768646kliveledet1
1768456klokkekjedene1
1768485klokkelommer1
1768602knesbota1
1768585kongslunden1
1768509kongsstallane1
1768498koparpengane1
1768648kornrader1
1768644kornstråa2
1768547krigsflote1
1768614kvassodda1
1768650kvikendet1
1768548landemellom1
1768449leggspika1
1768591leiketimane1
1768598lerefter1
1768600lereftstykke1
1768435lilliput15
1768584lilliputingane1
1768523lilliputmann1
1768576lilliputmålet1
1768496livakta1
1768461livbrun1
1768501lommekikert1
1768552lommekikerten1
1768672lorbrulgrud1
1768651lukkestjerna1
1768468lumos1
1768513lydskyldig4
1768546lydskyldige3
1768488lydskyldnad2
1768556løyndelomma1
1768484malmstykke1
1768475mannberget9
1768664mannikin2
1768480mannstjukner1
1768605matbyrder1
1768631middagsbel1
1768655middagsmålet1
1768525milendo2
1768659mjåhund1
1768674moidorar1
1768460naglsbreidd1
1768565nardac3
1768607nautekjøtet1
1768617nordauststranda1
1768440nåleoddar1
1768511oddlause1
1768499opplagshusa1
1768457opptamd1
1768564opptenkjeleg1
1768502opptenkjelege1
1768583overdomaren1
1768528overplagg1
1768587ovstreng1
1768641ovvettet1
1768535partimerke1
1768495patrontaska3
1768626pengepunga1
1768470pesso1
1768439pilehank1
1768450piloddane1
1768441pilskura1
1768442pilstorm1
1768613pumpespikar1
1768448rangsmann2
1768506reldresal2
1768521rikseigene1
1768465rikskunngjering1
1768570rikssendemenner1
1768616riksskrivarane1
1768572risestyrken1
1768691røvarfuglen1
1768569sendemannslag1
1768615sengelakana1
1768527sidelenges1
1768508silketrådar2
1768697skipsfolka1
1768437skipslækjar1
1768588skjemdardaude1
1768647skurdonnfolket1
1768678skuvevindaugo1
1768516skyresh1
1768534slamecskanar1
1768684slottstenarar1
1768568slukvorne1
1768589sløgleik2
1768590snilpall1
1768453sovedrykkan1
1768669splacnuc1
1768486sprotter1
1768611sprug3
1768668stkakars2
1768608storetinga1
1768563stormektigaste1
1768518storvegane2
1768601sygjentene1
1768597sygjenter1
1768663sykorg1
1768478sylvkiste1
1768479sylvlok1
1768680sylvtallerkar1
1768625søkkestein1
1768438sørhavsferd1
1768694takglytten1
1768558tauknuten1
1768452taustubbane1
1768451taustubbar1
1768466teltbuer1
1768633tember1
1768489tilferda1
1768545tilstønad1
1768537tramecksanane1
1768533tramecksanar1
1768624trettidobbelt1
1768540tronearvingen1
1768653trøyeoppslaget2
1768529tusne7
1768599tvidobla1
1768482tømmerstykke1
1768562ufredsærend1
1768682uksehovud1
1768628ukseskrottar1
1768573undersoger1
1768640unnamon1
1768487utanpålaget1
1768455vaktoffiser1
1768581vaskekjerald1
1768571venehjelpa1
1768670vertshussalen1
1768526vestporten1
1768603vintunner1
1768661våpensyster1
1768696wilcocks1
1768463årsæl1
1768490årsæle1
1768629æreordet1