Norsk Ordbok 2014 layout  

A.Hans.T 1986: Topphuvetider

Hanssen, Arvid

Cappelen, Oslo 1986

Av i alt 7867 ordformer var 221 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1768248auskara6
1768141bergglipe1
1768152bergglipene1
1768126bergskogen1
1768132berrflekte1
1768121bjørkeleggane1
1768188bommmm1
1768253bryggetaket1
1768170byska1
1768263bøydest1
1768047djupsildra10
1768239eksperiemntet1
1768242eksperimentdagen1
1768103fillebakke1
1768098fillerakett1
1768078fingerskøyt2
1768255fiskelausfiskar1
1768140fjellnakken1
1768249fjomp1
1768214flinnk1
1768044fornøydd1
1768129framføttene2
1768133furuklyngen1
1768093fyrstikkhovud1
1768095fyrstikkhovuda1
1768216fåreldra1
1768250førtisjk1
1768165galenstaurar2
1768168gammelbåten2
1768204garnfløyt1
1768153gjengangarene1
1768240gjestebudskosten1
1768174gråsteinsmuren1
1768099halvbrente1
1768257halvsøkkt1
1768142handelsskute1
1768191harelort1
1768208haustbleike1
1768238haustkaldt1
1768190haustoffensiven1
1768125holteberga1
1768096hosj1
1768171hrøt1
1768201hufsefart1
1768261huii3
1768060hundskyss1
1768070hønekyllingar1
1768224isbakse1
1768179kallest1
1768101kasserekord2
1768057kattefisken1
1768186kjempelyn1
1768252klattane1
1768155klukkebølgene1
1768055knappenålsongel1
1768232knattevika1
1768227kolmørket1
1768089kremvispemaskin1
1768124krunglefuruer1
1768243kveldsgraut1
1768066kvisthuset1
1768120kviteberget1
1768157langodden3
1768219lefsestabel1
1768074leinasvingen1
1768135linestampar1
1768228medisinkista1
1768154morgonskinet2
1768051myrstrekningane1
1768130nattmare1
1768151nordvestkulingen1
1768217nådigare1
1768183paraplydrømmen1
1768131passoppnasen1
1768144pålsfjorden4
1768150pålsfjordingane1
1768143pålsøyane1
1768082ramneflåget1
1768056rundvassbekken2
1768080rundvatnet5
1768146rypefangar1
1768147rypefangaren1
1768213rødare2
1768113rødmaling2
1768092rørstubb1
1768148røvarflokken1
1768145røvarskipet2
1768100sekkefillene1
1768173selgte1
1768185siksaka1
1768049sivdottane1
1768139skinndott1
1768207skjerodden2
1768072skjoreungane1
1768069skjoreungar2
1768184skjømt2
1768059skjømtest1
1768105skoleskirennet2
1768212skrapdungen1
1768058skrotkråa1
1768259skumperlene1
1768071skvatringa1
1768172smismurning3
1768175smurningsfabrikkane1
1768107snøgrann1
1768087spentest1
1768115spikerfjøler1
1768230stasver1
1768081steinstått1
1768079storbakkane1
1768223storholmane1
1768110storhoppet1
1768164strengbit1
1768090strengvispen1
1768237stærane17
1768118støskjeret1
1768195støveltåa2
1768176sudelidi2
1768260suppebollane1
1768215sykkle1
1768159tangvase1
1768062tilsmurt1
1768177tjærespannet1
1768192tobakksdåsen1
1768112toromsbåten3
1768189torsaksla2
1768061torskemage1
1768050toskeprat1
1768123toskestrekning1
1768084trollpakket2
1768234tørrfiskjekt1
1768169urrll1
1768160utflirte1
1768221uversgygrene1
1768097varmelogen1
1768122vassmoane2
1768162verktykista1
1768065verpekassane1
1768247verslitte1
1768102veslespretten7
1768200vestavid1
1768262vestaviden1
1768256vestavindskuler1
1768048vintermyrane2
1768091vispemaskinen1
1768156vrakplyndrar1
1768180vérskifte1
1768045åkermolda4
1768104åsabakkane1
1768193åsamarka1
1768245åttringsbåten2