Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1911:142: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1911-12-12

Av i alt 2565 ordformer var 143 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1748642aabruyg1
1748613akershuslaget1
1748562arbeidsreidar1
1748546augnetening1
1748536avski1
1748551berrsøgne1
1748571blodstrøymingi2
1748637borgarhær1
1748653brevuppskrift1
1748623buerfossane1
1748652damebunad1
1748627danefylkingi1
1748610danskmaalet2
1748538dardanellsundet6
1748587deildine1
1748576eikleeitlarne1
1748646eislag1
1748537elektrisitetskommissionen1
1748543elvroms1
1748643euprasyne1
1748600evolutionsistisk1
1748553farleid1
1748549folkerørslor1
1748592folketruine2
1748650forrade1
1748619forretningskunnig1
1748513forsvenskar1
1748583fraaskuving1
1748602framgangsbygd1
1748604fredsstemnune1
1748544fridømde1
1748516fyrsterangsbøker1
1748630gjenomferd1
1748608granskarferder1
1748582grunneigjenskapane1
1748591grunnmenne1
1748579grunnovringarne1
1748556gudstrutankarne1
1748529halvsosialisten1
1748645handverksguten2
1748607havgranskingsinstitut2
1748594heimstruir1
1748532hengslor1
1748522herdalen1
1748593hjeleporgan1
1748596hjelpeorganisk1
1748568hjelpereidar3
1748566hovudreidar1
1748635hovudstridsemnet1
1748636hærøving1
1748644iklædi1
1748560istingen1
1748519klaarleggja1
1748628ladnsmaalsfolki1
1748512lemlæsta1
1748527lettskrivi1
1748565livsarbeidreidar1
1748520livsfyreloga1
1748564livsrekkja1
1748574lymfeeitlarne1
1748548lægmandsbevægelsen1
1748649løysesumen1
1748632maallagslemer1
1748614maalmannstinget1
1748584midkraft1
1748581midkrafti1
1748615midlernes1
1748599midorgaet1
1748589midorgan3
1748588midorganet3
1748586midorganisk5
1748577midreide2
1748570midreiden2
1748609missjonsselskapet1
1748595muhamdeanske1
1748611namnespursmaalet1
1748558natturtankane1
1748557natturvitskapen4
1748518nedringstid1
1748572nervearbeid1
1748620nobelpremien1
1748597nysendingi1
1748573næringskanalen1
1748542ofotenfjord1
1748541ordførarromet1
1748648postvogner1
1748598profetmenne1
1748535provstedømet1
1748580reidearbeidet1
1748578reidelovir1
1748605rettsavtalar1
1748633riksmaalfolk1
1748625riksmaalsgeip1
1748629riksmaalskatekismus1
1748545rosignalet1
1748651røvarne6
1748622samlagst1
1748552sassonow4
1748585sentralorganisk2
1748569sentralreide2
1748616sked1
1748514skjæmdargang1
1748561smaalutar1
1748563smaalutine1
1748534soknepres1
1748624spellagt1
1748631spelstova1
1748634sprokform1
1748647strutsfjører1
1748640svalgongi2
1748575sveitteeitlarne2
1748618tilflydt1
1748528totalisten1
1748555trusaksmenner1
1748511tviljodarne1
1748621tørnbladh1
1748617uregelmæssighet1
1748567utarlege1
1748559utarvore1
1748603utenfraa1
1748525vestlandsfolket1
1748524vestlandskultur1
1748523vestlandsliv1
1748550wetherell1
1748517æmbetsmann1