Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1911:139: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1911-12-05

Av i alt 2908 ordformer var 120 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1748163aandsfrendskap1
1748191abeide1
1748161admiralstad1
1748233akkordtinging1
1748219armestol1
1748122austlandsungdomen1
1748175australhavet1
1748159avlgløymt1
1748184baanespel2
1748145beltespennor1
1748234bergkommissionen1
1748146bilætevev1
1748183bilæthoggarverki1
1748236birkedomar1
1748144bolesylgjor1
1748168bondeformyndarane1
1748134bordorne1
1748170bruttofortenest1
1748202bruttoton1
1748213byrsyne1
1748151daabskappe1
1748227daalke1
1748130egerer1
1748221ferdakarane1
1748142filegransarbeid1
1748164finansutgreidingi1
1748139finndølerne1
1748119formfeili1
1748232forretningskunnige1
1748165fraaasegni1
1748185gaasa1
1748180gaulois1
1748201generalstollstyre1
1748193grenseforsvaret1
1748210grovsmeden26
1748216gudmori1
1748217gullsmedlære1
1748150gummiplatorne1
1748223gysjunge1
1748138hagletten1
1748230hærsendingi1
1748125joletankarne1
1748123kassetaarni1
1748226kazwin1
1748154klungrrosor1
1748124kolleku1
1748200kommerskollegium1
1748153konvallar3
1748225kronobergslen1
1748211kveldgufsen1
1748190kvinnevalretten1
1748224landtingi1
1748147litgras1
1748181ljoskrafti1
1748118læktalar2
1748117maalbokavl1
1748120mandomstak1
1748167militaristane1
1748137mjølkesending1
1748212nattetidar1
1748156næverskrukkar1
1748188raadgivar2
1748116riksblad2
1748231rodsahm1
1748218røvarhus2
1748208røvarhuset8
1748235sanitetspremierlytnant2
1748179sherifstyringi1
1748155silkeblonde1
1748133skjorteermarne1
1748169skogjobbarane1
1748214skreppune2
1748129skuletrengd1
1748143slangesylgjor1
1748215smaasakerne1
1748220smedebikkja1
1748209spessartskogen8
1748207steinbingen1
1748204steinborgi1
1748189stortingsman1
1748172storveidarane1
1748162stridsbudt1
1748152stykmorblomar1
1748149taahettor1
1748192tidsspillande1
1748205tilvinstre2
1748141tinndølerne1
1748228tolltilsyn1
1748135tulleplaggi1
1748157tvaagekostar1
1748158tvaaror1
1748148ullverki1
1748121vaaghals1
1748160vanskjøytte2
1748173veidarbaatar1
1748174veideplass1
1748176veiderett1
1748131vinjesokningarne1