Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1911:130: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1911-11-14

Av i alt 2791 ordformer var 190 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1746707aaringer1
1746854aasides1
1746814arbeidsfortenst1
1746785arbeidskom2
1746783arbeidskomiteens1
1746752austtrøndsk1
1746871beingrindarmar1
1746836bergselskap1
1746838bergselskapet1
1746780bestyrelser1
1746810birksby1
1746726bordskrivaren1
1746863bruverk1
1746885bugtute1
1746869buretter1
1746832børnelammelse4
1746712bøygdelensmannen1
1746711contributioner1
1746751danemaalsagentane1
1746880daudingskolten1
1746793driftsmidelen1
1746746eidsvollsbana1
1746740ertelefse1
1746855eupyrasyne1
1746823fatigutgifterne1
1746762fernande2
1746756finmarksfolk2
1746828forbodsland1
1746824forbodsmann1
1746825forbodstanken2
1746710formontlig1
1746874fornløyvder2
1746778forsvarsinteresserte1
1746842fortidsmindeforeningen1
1746761forvandelser1
1746875fyrstikøskje1
1746799garnisonstropperne1
1746787gavebrevet1
1746809grøber1
1746873gudkjære1
1746786gundersesi1
1746812hadelandsallmenningane1
1746811hadelandsalmenningane1
1746772hagefræet1
1746807heidebrand1
1746801heimspolitikken1
1746745hesteklædet1
1746848huldreeventyri1
1746834hundskvelpane1
1746867hyssingnyste1
1746876hyssingnystet2
1746697høggin1
1746733høkarane1
1746731ihandloven1
1746881ihopsmulra1
1746781indledende1
1746758indtrøndersk1
1746870inntyrka1
1746846jarnhandlarane1
1746865jordinnvolane1
1746770kammerretten1
1746708kjøbmændene1
1746705kjøyreløn1
1746713kjøyreprisar1
1746755klouvsjuken1
1746760knubordene1
1746821kondenseringsfabrikkar1
1746853konstantine1
1746861kranglutte1
1746879krossbragd1
1746864kubaasane1
1746791kvalfangarselskapet1
1746779kvender1
1746737kvilestella1
1746868køyune1
1746829lamesotta1
1746851landsbolkem1
1746797leconh1
1746882ljoskrins1
1746839malmlægjet1
1746800marokkousemja1
1746739matskryna1
1746735merraskinna1
1746748midlandsforma1
1746841minestellet2
1746804minsitrar1
1746788missjonsselskap3
1746764mjølkedraatten2
1746776musiksal1
1746826mynsterlag1
1746840nyrebrand1
1746877nyssta1
1746872nyttegogner1
1746767overrettssaksførar1
1746763oversættelsesliteratur1
1746782paatat1
1746847parlamentssekretær1
1746808partifyremaali1
1746702plankekjøyrarane3
1746732plankekjøyraren1
1746725plankekjøyringa2
1746728planketalet1
1746835poliom1
1746727raudkridtbita1
1746773registerton1
1746723relengsaasen1
1746843repræsentantmøtet1
1746784repræsentantsk1
1746833rigsmaale1
1746795riksmaalsk1
1746850rikstropperne1
1746704romeriksbøndane1
1746721rufsrud1
1746706ruinerede1
1746742rusp1
1746718sauger2
1746720saugtimmer1
1746789selskapslaget1
1746774shelterdekk9
1746749sigern1
1746827skofting1
1746695skogsogu1
1746738skumdottane2
1746771skurvehovud1
1746743snaudklædte1
1746730snøgtt1
1746777sperrefestningar1
1746857steinbrusetnaden1
1746759stemningsmættede1
1746741stivfrosi1
1746796storslaaede3
1746729striefor1
1746714sveltihelprisar1
1746754talemaataar1
1746837talfjord1
1746768tallag1
1746709timmergrosserarane1
1746701timmerstokkar1
1746845togfolki1
1746884traaska1
1746860trattaria1
1746805trunarvingen1
1746747trøndarmaal1
1746744tuen2
1746852tynnanfu1
1746856ulukkeshending1
1746813underetten1
1746790understøttelsesselskapet1
1746806vassermann1
1746862vassleidingi1
1746775vastette1
1746734vesletorget1
1746849vidgite1
1746757vidnesburd1
1746716vingersbord1
1746715vingersplankar1
1746858vinsjappa1
1746878vriare1
1746803wiemer1
1746816ysthusi1
1746717østanes1