Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1911:112: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1911-10-03

Av i alt 3499 ordformer var 204 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1743192akademier1
1743286aktiebankane1
1743237albanane2
1743191arbeiderakademierne3
1743319austfoldlærarane1
1743341austfoldvegen1
1743278avskilssøkanden1
1743248avsætningskontor1
1743307barneboksamlinger1
1743267bergingsbaatane3
1743337bistaa4
1743303blomeange1
1743314bokkort1
1743240bokreidarar3
1743245bradfor1
1743302bryddest1
1743279brødvognerne1
1743202byakademier2
1743198byakademierne2
1743199bygdeakademier2
1743204bygdeakademierne1
1743251calliaux1
1743151danestyret1
1743220distrait1
1743244drubbe1
1743322dygtiggjøres1
1743266elfängen1
1743300elskhugsskuld1
1743265elvebaatar2
1743254evteke1
1743190folkeakademierne1
1743311folkeboksamlingernes1
1743346folkeretsleg1
1743246folkeskip1
1743326folkeskolelærerinder1
1743200foredragslagi2
1743194foredragsrekkjur1
1743193foredragsskeid4
1743144fraaskrive1
1743196fylkeslsag1
1743260fyrebyingsarbeidet1
1743282generalintendanten1
1743212handelssamdrift1
1743296havsdjupni1
1743161heradetriks1
1743256hjelpetog1
1743179hjørundfj1
1743306husflitsdeildi1
1743277høgreskikken1
1743312innbindingi1
1743158innrulleringschefen1
1743159innrullleringschefen1
1743325jernbanefunktionærerne1
1743340kamporganisation1
1743227kanonering1
1743232kanonsalve1
1743154kjelvik2
1743186klassekammeratar1
1743233kolfarmar1
1743236kollastar1
1743255konfirmationstelegram1
1743291kongrospune1
1743252konsularrettane1
1743305korsveinar1
1743221krigsorsak1
1743229krigsøsne1
1743299krossteiknat1
1743250kvælstofaksieselskap1
1743207landshovdingsembættet1
1743247landsmandsforbundets1
1743224landtropperne1
1743155legationenerne1
1743242lillebisk1
1743273lindmans4
1743257losbaaten3
1743320lovnemdi2
1743333lærerposter1
1743321lærestanden1
1743334læsetid1
1743253madridsemja1
1743263militæravdeilderne1
1743234millomhavsflaaten1
1743189misvissande1
1743287mjøltraavarane1
1743231mytilene2
1743216olmosa4
1743218olmosefolk1
1743336opsigelsesprincipper1
1743331optrær1
1743294ormeskinnshandtaket1
1743258pligtskjoting1
1743259pligtskjotingi1
1743284potetavlingi1
1743285potetmjølfabrikkane3
1743283potetmjølk1
1743301pottemakaraakren3
1743225prevesa12
1743347raaderetten2
1743157regimentslækjar2
1743342rifaad3
1743215riksmaalsskulestyrar1
1743187riksmaalstaktikken1
1743249rjukanlagi2
1743313ryggtittel1
1743298røykeverk1
1743213samdriftslag3
1743329samfundsaanden1
1743156sanitetslytnant1
1743271sedskapslagi1
1743270selskapslagi1
1743206sivilminister1
1743262skjotebanur1
1743211skrøyvaren1
1743160skulesoknerne1
1743217skymtarar1
1743261skyttarkontoret1
1743230smaafangst1
1743317smaalensforslaget2
1743214snultremenn1
1743209sosialistførarane2
1743276sosialistrøyster1
1743328standsfølelsen1
1743330standsspørsmaal1
1743308stastilskot1
1743241storebisk1
1743304tankevildra1
1743145tilfløde1
1743338tilraadeligt1
1743205tingbønderne1
1743223tipolis1
1743348tirtoni1
1743343tittoni1
1743274traasse1
1743345tripolitansk1
1743295trollraader2
1743235troppeførsla2
1743152tvangsraad2
1743292tvimenningen2
1743324typograferne1
1743222tyrkestyret6
1743238tyrkevelde1
1743293ulesleg1
1743281upplagsskur1
1743210upprørskarar1
1743289urti1
1743332utenforstaaendes1
1743219utfatigt1
1743339utæske1
1743272valmeldingi1
1743188vandvare1
1743290vasdropen1
1743288vekkjingsrider1
1743208vermlandskrinsen1
1743149vitskapsmaal1
1743153widsteen1
1743239ægæarhavet10
1743150ættarbandet1