Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1911:109: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1911-09-26

Av i alt 3307 ordformer var 193 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1742613aalesundsbranden1
1742676akortprisane1
1742544aldraud1
1742533alkoholundervisningi1
1742699ametystblaae1
1742695amstskulestyrar1
1742562andoren1
1742709anemonur1
1742628atterferd2
1742723aurom1
1742611austrikarar1
1742669baatelag1
1742563barfrøstova1
1742719bergnutane1
1742690berulfson3
1742565bjøntegard1
1742694bjørnetro1
1742693bondvik1
1742550bordkasse1
1742637brandlur1
1742552breidsledar1
1742659bridar1
1742600calmeyersgata1
1742583chamberlainske1
1742612czecher1
1742593duclair1
1742631elektrisitetssjaaet1
1742574elverumsgarden1
1742575elvromssokningen1
1742664fagnamenner1
1742650feslaget1
1742624festningsvilkaaret2
1742718flundrekorgene1
1742610folkehat1
1742629fredsgaava1
1742674fridtjofstatu1
1742673fridtjofstytta1
1742616friviljgut1
1742671frægdarverk1
1742680førslefarty1
1742687førsleflaaten1
1742568gipsdyr1
1742539glaambrua2
1742623grenseforti1
1742556gullbekkir1
1742577gullskaalir1
1742536hansmostova1
1742638hattemaskiner1
1742535haugstova1
1742534haustsete1
1742720havfolki1
1742701havfolks1
1742700havfruesong2
1742713havfrugur1
1742705havmennerne2
1742645helier1
1742592hendstad1
1742635hengelamper1
1742668hovdingaugo1
1742579hudbonden1
1742722huldrerne2
1742721hulorerne1
1742594hvosleff1
1742716hyrnetonni1
1742554høgbori1
1742606ingegritetstraktaten2
1742572inkjøpt1
1742661isoga1
1742686italske82
1742643jerseyku1
1742640jerseykui5
1742656jerseykvige1
1742639jerseykyrne5
1742654jerseymjølki1
1742683kafhan1
1742649kanaryøyane1
1742667kjempeeiki1
1742590kjøsterud2
1742688kolromi1
1742724kongedotter1
1742608kongemordet1
1742706konkyliur1
1742684krigsskatten1
1742618krunprinsregenten1
1742689krutromet3
1742646kunsthævd2
1742653kvigekyr1
1742685kyrkjehamnerne1
1742692laglegst1
1742549lyklekippe3
1742636lysekrunur1
1742596lærarinnelaget1
1742691maalstemnur1
1742670manndomsdaad1
1742675millontap1
1742660minnebogar1
1742589missionsprest1
1742678mohammedanar8
1742607mykjing8
1742712myrki1
1742702nisune1
1742648oaklands1
1742588ordensregn1
1742679orlogsskipi1
1742602overrettssakf1
1742567papirblomster1
1742632patenterne1
1742566pindestol1
1742569pindestolar1
1742540prestfossen2
1742585prestidentvalet1
1742587provstembættet1
1742559punsebord1
1742581reinsmosefjell1
1742621riddarsferd1
1742584rikstanke1
1742682ringhorn1
1742662romske1
1742599rouyoux1
1742580ryslyngflaa1
1742633salpeterindustrien1
1742698saltkonni1
1742617samstemmighet1
1742711sirenesongen1
1742710sirenune1
1742715sjøløva1
1742714sjøsnigelen1
1742651skipsfarmar1
1742681skipsulukkur1
1742704smaakalvane1
1742707smaragdstein1
1742641smørkui1
1742696spurden2
1742591statkonsulent1
1742560stegint1
1742625storfegnast2
1742558stortraavaren1
1742601studen1
1742644sunspot1
1742557sylvskogane1
1742622sättet1
1742537tankjar1
1742697tarestylkjer1
1742630thenis1
1742571tilteki1
1742663toftorne3
1742532traabedne1
1742619traktatbrot2
1742627tugtingi1
1742717tunfiskane2
1742586umflødde1
1742609unionsplanen1
1742620unionssemja1
1742725useleg3
1742665utferdhugen1
1742626vanvyrdelegaste1
1742547vegaskila1
1742614vyrdskapen1
1742703æfugl1
1742677ævanger1
1742570øysterdalsbygder1
1742555øysterdalsdros1
1742538øysterdalsski2