Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1911:107: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1911-09-21

Av i alt 3846 ordformer var 205 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1742302ampelaust2
1742148analysur1
1742229askerøyi1
1742144avfallsmjøl1
1742303baanebonn1
1742281bakarmeisterlaget1
1742313barbarvæpningi1
1742292basuto1
1742323begreperne1
1742310bladstovur1
1742319blekboks1
1742316brandsprøytur1
1742307brennevinsskatten1
1742282brødbakster1
1742306budgettunderskotet1
1742286bygmunestyringi1
1742249bylærarinnur1
1742328chatworth1
1742304dagleigar1
1742197danemaalsfanatisk1
1742333drosing1
1742190dumamennerne1
1742199duttast1
1742259edaa1
1742343einkven1
1742280extensionwork1
1742223faka1
1742331farviti1
1742338fillebøkerne1
1742301finfiffar1
1742266fiskeklekkjingi1
1742225fluttast1
1742208folkedømelivet1
1742203folkemaaten2
1742175forbeinmjøl3
1742179forblanding1
1742173forblandingar1
1742283foredragsplan1
1742174formengdi1
1742308fyllebyttune1
1742241gestrikland1
1742279gjødsellære1
1742189goremykin2
1742326grunndrivkrafti1
1742149halmprisane1
1742339halvtolvtidi1
1742193hardjarnet1
1742334hauganbonden1
1742332haugangardane1
1742346haugangarden1
1742347hauganmannen1
1742211hegan1
1742186heinsemjøl1
1742192hemndagen1
1742342hjulbaar2
1742244hoffstallmeister1
1742287husdyrbrukavdeildi1
1742218høgresekretæren1
1742274høgskulekandidatar1
1742273høgskuleskeid1
1742321høgtorn1
1742187innkomstkjeldur1
1742180jambamjøl1
1742260jolberg1
1742278jordbotnslære1
1742176jordnotmjøl3
1742214jordpolitiken1
1742213jordsaki1
1742248jødeforfylgjing1
1742196jørpe1
1742300kaffargjentune1
1742299kaffargutane1
1742143kjøpefor3
1742170kjøpeforet1
1742296klyktigare1
1742322kollægje1
1742285komonnor1
1742198krasune1
1742221krigsrettsakerne1
1742294kryssingsrasa1
1742201kulturformine1
1742329kvaskolla1
1742272landbruksfakultetet2
1742245landbruksraad1
1742171livremjøl2
1742178livretran1
1742327ljoshæringen1
1742267lokaltogi1
1742251lønsvilkaar1
1742195maalsørpen1
1742194maaltullar1
1742212maanadsskrifte1
1742155maisgrøp1
1742236mamontrældomen1
1742227meset1
1742202millomlagi1
1742219mjølkefabrikane1
1742191mnedetter1
1742237moralløysa1
1742270mormonprofetar1
1742220mylnebruket1
1742284myntstell2
1742145næringseining2
1742172næringseiningane1
1742150næringseiningarpris1
1742146oljemjølslagi1
1742324omstændighet1
1742204personnamni1
1742268posttoget1
1742231prosgrund1
1742252rangspursmaalet1
1742289rasur2
1742341reidskapsrom1
1742226rektorval1
1742309revolutionsplan1
1742183risformjøl2
1742262ritmeisteren3
1742235rotskapen1
1742257røyeteak1
1742216samfundsøkonomien1
1742305samkveme1
1742291sjanganar1
1742345skjoldøri2
1742311skofter2
1742215smaabondefylkingen1
1742290stammur1
1742242starbäk1
1742258steinkjersand3
1742265stiklingi1
1742206storherrelegt1
1742147straafor3
1742330straastol1
1742238streikarflokkane1
1742314streikebrjotar1
1742233streikebrjotarane1
1742315streikebrjotaren1
1742232sumeleis1
1742230sumlestyre1
1742293syndarlegt1
1742243sødermanlands2
1742263taugland1
1742269thurles1
1742222tiltaken1
1742318trugemaalsbrev1
1742184turrfor1
1742177tyrggare1
1742325tyskhandel1
1742297underbjo1
1742207underkuga1
1742210ungfru1
1742275universitetsupplæringi1
1742264uppbroten1
1742224uppharma1
1742340utattkomi1
1742205utpeikande1
1742271vasdragsdirektør2
1742209vednemnet1
1742254vekseldiskontoen1
1742298vidlyftigt1
1742246vinstreriksstyret4
1742276vintermaanaderne1
1742277voksterdyrking1
1742200yverklassekultur1
1742188zarveldet1
1742295øklsa1
1742255ølrettane2