Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1911:106: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1911-09-19

Av i alt 3776 ordformer var 172 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1742132aalkvitt2
1742052aalvorsordi1
1742077aamlidbana1
1742044adjunktkulturen1
1742009atterslagi2
1742027atterutsiglde1
1742089avdragi1
1742055avlsutning1
1742054bataljonssamlingens2
1742031battenskjøparane1
1742030battenstimber1
1742133bestebøen1
1742036bjurstedt1
1742032bladskriket1
1742117bomullsgras1
1741979bondeprat1
1741974bytanken1
1742095catriconi1
1741978danemaalsblad1
1742000dekkjingstropper1
1742083depa1
1742060derers2
1741996drikkarheimane3
1742064dyreteikningane1
1742002dødsmelding1
1741982eggjehøna1
1742101elzévir1
1742137fargeskiftingar1
1742059feltmæssig1
1742088fiskarflokken1
1742086fiskeridom1
1742041flaggpynta1
1742070folkemøternes1
1742102fornleivingane1
1741993fruktaar2
1741995fruktutstillingane1
1742140frøder1
1742092gamalfiskarane1
1742110gemmell1
1742111glasgowsjaaet1
1742128hanki1
1742135hardfelt4
1742035hauersæter1
1741973heimeeldste1
1741969heimemann2
1742011heimskrigane1
1741987hjelpetropperne1
1742108hosteridi1
1742026hundradtusen2
1742015husmannskaari1
1741999hærmasser1
1742125hønerne2
1742129hønsesteik1
1742019ishavsfartyet2
1742105jarnspenger1
1742067karlstaddagen1
1742084kjøpmannslaget1
1742075klebersteinsraame1
1742126klæsnori1
1742109knistelog1
1742061kobberud1
1742038koille1
1741989kongsbergkyrkja1
1742139kovet1
1742033krigsrettsaker1
1742016kristianiabrevskrivaren1
1742085kryjanowski1
1742047kuroki1
1742074kvassboga1
1742007kveiste1
1742043kvinfolkearbeid1
1742010landgrensa1
1741972landssamfundet1
1742120latfanter1
1742018livevilkar1
1741981livslekkjet1
1742104lovkunnigskapen1
1742025lønskaar4
1742080løyndarpolitiet1
1742056mandskapet1
1742048marstakti1
1742058mellemdager1
1742037mitraljøseavdeildi2
1742091motorstaaket2
1742071multatuli1
1741976natturfolk1
1741997naudardomen3
1741977norskmaalssida1
1742053optøierne2
1742122paafynstri2
1742094pengerull1
1741971prestenemnet1
1742131raaom1
1742034regimentslækjaren1
1741983reverispa1
1742081revolutionsmenn2
1742021risørbank1
1742090romsdalsfisket1
1741970røldøling1
1742022samfundssjukdomane1
1742078seglskipsfaren1
1742097sendens1
1742040septemberlufti1
1742014sjøfestningar2
1742012sjøkrigsstellet1
1742013sjøsetningane1
1742051skipshøvi1
1742130skjendest1
1742024skjessemaal1
1742107skomakren1
1742106skratlog1
1742023skravlekoppane1
1742096skøyns1
1742008smaklege1
1742068soaiale1
1742079solypin1
1742119somlekopper1
1741985sosialistvind1
1742127sotegreiune1
1742124sotestong1
1742123sotestongi1
1742003sparelaget2
1742050stemnorne1
1742138storflodet1
1742136stormflodet3
1742121strafeksis1
1741980svoltnar1
1742073szechuan2
1742006tobaksrøykjingi1
1742072trearbeidarane2
1742093trugsmaalslause1
1742045tveitbak1
1742087tviauking1
1742118uinderoffiserar1
1741975ukultivera2
1742049uloyale1
1742113underbaaat1
1742115underbaaten1
1742069upgpaavur1
1742039upprørsparagrafen1
1742141utankring4
1742020utvaar1
1742057vagtkompaniets1
1742005varafondet1
1742116veikjen1
1741984vinstrevind2
1741994vinterfrukti1
1742134willesden2
1742112yvebaat1
1742114yvebaaten1
1742001ædrugsattestane1