Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1911:101: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1911-09-07

Av i alt 3188 ordformer var 183 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1741172aabodsforretning1
1741184adelsmagta1
1741145airola1
1741197andreupplaget1
1741200arbeidarkonune2
1741201arbeidarlydane1
1741266bakstrævarflokkane1
1741166banefolka1
1741260bernier1
1741209bindelse2
1741160blykulune1
1741190borgarfolke1
1741247brandplassen2
1741187byfostra1
1741284dagbøkerne3
1741128dragfrie1
1741259duhn1
1741229duttestil1
1741233duttestilen1
1741121eftasol1
1741182eimbætsmannsskule1
1741248eldskrifti1
1741192embætsættene1
1741212endeknupp1
1741239endesalen1
1741204eplestykke1
1741254erslew1
1741291erteravlingi1
1741148festningsgrunn1
1741146festningsguvernøren1
1741196finskogen1
1741280fjordungveg5
1741168fjukemaskinerne1
1741205flaatemynstring4
1741169flaaterekkja1
1741296folkefred1
1741139folkevisesong1
1741211forsirup2
1741194framhjelpsmagt1
1741246fyrdefjorden1
1741188fyrerettane1
1741206geburg2
1741288gledesstaaket1
1741173glorværdige1
1741225godbisk1
1741126golvkalde1
1741262grannemagterne1
1741223greinstubben1
1741244gutebaan1
1741155gymnastiklokale1
1741293hagevokstar1
1741279hamarane1
1741119helsefaarlege1
1741256helsingsbrevi1
1741272hettekaapa2
1741281hikstlæ1
1741179hundredaarsdagen1
1741133ikvar1
1741164immatrikuleringsfestane1
1741230innestogs1
1741129jordgolva1
1741165kameratsaand1
1741292kjernefrukt3
1741207kjervelauv2
1741217kjervi1
1741224kjervlauvforet1
1741215kjervris1
1741283kjäyre1
1741232klappingi1
1741185klassevelde1
1741216konnband1
1741238koridor1
1741240koridoren1
1741297krigsøsingi2
1741157kringelen1
1741154kristiansandkanten2
1741170kruttunna1
1741270kønigsweide1
1741144landdagsmann1
1741151lanners1
1741219lauvfor1
1741208lauvforet1
1741221lauvhogstren1
1741243leirbanke1
1741286londonuniversitetet1
1741235lyklehol1
1741273matbakk2
1741202matkrig2
1741198matkrigen2
1741290medelsaaret1
1741122midtkammers1
1741242minstebaanet3
1741245moldøyi1
1741120morgosol1
1741175morrisonsgata1
1741132mørkelofte1
1741267nationalismen2
1741138nationelt1
1741226navast1
1741142nordmannshugen2
1741116norsklynt1
1741241nymaala3
1741210næpelauv1
1741136partibladene1
1741237pendeldør2
1741227pihlske1
1741261professoran1
1741277professorklædi1
1741278professorne1
1741269reitzenstein1
1741171riksmaalspresten1
1741222rotføyra1
1741177rulleskjeisebane1
1741271røvarlægret1
1741193samfundsmagter1
1741191samlingsmagt1
1741250sildeførsla1
1741150sjømannsklæde2
1741158skottelaaven1
1741159skotterane1
1741156skotternes1
1741131skyrtynna1
1741214snivel1
1741255soldatuppstyret1
1741275steinbrytarbunader1
1741285steinpukkarane3
1741282steinpukkaren4
1741276steinpukkarklædi1
1741143stevtoner1
1741178stockholmsbank1
1741257studentersangforeningen1
1741152stykkbonni1
1741218stylkenden1
1741249sunnfjordsungdom1
1741236svidlugt1
1741268tenstmenn1
1741137tiljubler1
1741149tjurkøyi2
1741295treptowparken1
1741167troppemasser1
1741265trudomssamfund2
1741231uinder1
1741161ungdomslærarane1
1741153ungdomslærarkurs2
1741253universitetsfesten3
1741263universitetsmenn1
1741130ureinsemda1
1741174vareupplaget1
1741274vasflaske1
1741289vaslause2
1741163velgjerdsheimar1
1741258verdsuniversitet1
1741203vermlandsskogane1
1741234vesleflokksynet1
1741199vikepengane1
1741147vilmannsstrand1
1741117vældrivne1