Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1911:87: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1911-08-05

Av i alt 1976 ordformer var 81 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1738969aakerlapp1
1739035arbeidsfortenest4
1739001avhaldsstriden1
1739025bilætgaate1
1738986bytegarden1
1739041cambon12
1738995centralbureau1
1738999christopehersen1
1739042cowes3
1739002dokkstreiken1
1739014duplikatoren1
1738971fjordaane1
1738975forfaattaren1
1739011forsvarsfondet3
1739015fredsfleirtal1
1738996fredsutsendingane1
1739007frendebandet3
1738978fyrelesnad1
1738983generalembættet1
1738984gudefot1
1738979haalandsætti1
1738988haueplassen1
1738965heimbotnen1
1738976heimesokni1
1738992jarnkrullar1
1739039kiderlen5
1739003laddevinshandlarane1
1738977landsmaalsgudstenest1
1739016localanzeiger1
1739010lurveferd2
1738980lølandssteinen1
1739019maatehaldne1
1738964merkjestein1
1739044militærbrakkune1
1738997motorsjaaet1
1739024namdalsfjorden1
1738970næpeaaret1
1738968næpedyrking1
1738991oldfund1
1739029polishundane2
1739028polishundar1
1739026regjeringsstandpunkte1
1739012reknemaskine1
1739013rekningsarter1
1739022riksmaalstingmennerne1
1739043russemøtet2
1738967ryfylkeaand1
1738966ryfylkemann1
1739006sambandstanken2
1738981sandbuane1
1738993sandsteinøks2
1738994sandsteinøksar1
1738985sivringhaugen1
1738998sjølvpensionering2
1739027skjeivo1
1738982skyldsfolki1
1739031sløkkjingsarbeidet1
1739020stationsmeister1
1738974sudvaranger2
1738973svelvikfestningane1
1739030torfinnselva1
1738972torpedobaatflaate2
1739018tvisidig1
1739032tæringsjuken1
1738989vendelen1
1739005verprofetane1
1739040wächter5
1739045yrkeslærd2
1739000ørstakyrkja1