Norsk Ordbok 2014 layout  

GroveHeiretISO 1996: " I stål og olje: historia om jern- og metallarbeidarane på Stord"

Grove, Knut og Heiret, Jan

Stord metall- og bygningsarbeideres fagforening, Oslo 1996

Av i alt 25227 ordformer var 1829 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1737554adsministrativt1
1737542agiteringa1
1737454akerarbeidarane1
1737156akerarbeidarar1
1737445akerbedrifta1
1736895akerbedrifter1
1736712akergruppen43
1737145akergruppens3
1736628akerklubben2
1737551akerorganisasjonen1
1736717akerovertakinga1
1737835akerpanel1
1737808akerskulen1
1737477akerstrategien1
1737807akersystemet1
1736677akkkordar2
1736906akkordakkederingar1
1736744akkordavtale1
1736487akkorddel3
1736641akkordfastsetjinga2
1736694akkordforhold1
1736676akkordforholdene2
1736623akkordfortenesta1
1736174akkordforteneste1
1736617akkordkontoret3
1736679akkordkrangel1
1736486akkordlønssystema1
1736489akkordoverskotet2
1736792akkordprisane1
1736680akkordprisar2
1736485akkordsavsavn1
1736991akkordsetjarane1
1736619akkordsetjing3
1736495akkordsetjinga8
1736760akkordssystemet1
1736669akkordsummen1
1736695akkordsystema2
1736491akkordtakarane2
1736494akkordtakarar1
1736745akkordtempo1
1736993akkordtida2
1736640akkordtillegg1
1736267akterlugaren1
1737768alfare1
1737602aluminiumsavdeling1
1737605aluminiumskonstruksjonar1
1736631amv9
1737849amvs1
1737181andelslagsaka1
1737086andelslagssaka3
1736663andvendbarhet1
1737355anleggsløner1
1736222anleggstype1
1736512annankvardag1
1737805ansvarslinene1
1736985antagele1
1737737arbeidarboom1
1736200arbeidaridrettslag1
1736439arbeidarmakta1
1736118arbeidarmonumenta1
1736576arbeidarmotstand2
1737496arbeidarpartitru1
1737499arbeidarpartivalkampen1
1736300arbeidarrepresentantar1
1737715arbeidarstyrt1
1737597arbeidervernlova1
1736733arbeidsbeskrivelsar1
1737839arbeidsfelagane1
1736616arbeidsforløp1
1736600arbeidsinstruksjon2
1736599arbeidsledelses2
1737799arbeidslederinstitutt1
1736098arbeidslivsforskingsmiljøet1
1737726arbeidslivspartane1
1737899arbeidsløysestrygd1
1736249arbeidsnedleggjinga1
1736559arbeidsoppåver1
1736662arbeidspsykologi1
1737699arbeidsrøynsla1
1736632arbeidsstudiane12
1736724arbeidsstudiearbeid1
1736904arbeidsstudieavdeling1
1736972arbeidsstudieavdelinga1
1736722arbeidsstudieavdelingens1
1736625arbeidsstudieavtalar1
1736721arbeidsstudieavtalen2
1736644arbeidsstudiemennene1
1736642arbeidsstudier2
1736725arbeidsstudietillitsmann1
1736726arbeidsstudietillitsmannen1
1736618arbeidsstudietillitsmenn1
1736728arbeidsstudietillitsmennene1
1737877arbeidsstyresmakter1
1736774arbeidstidsforkortinga4
1736727arbeidstudiemann1
1736750arbeidsvurdering5
1736770arbeidsvurderingane1
1736732arbeidsvurderingar2
1736678arbeidsytelsen1
1736781aslakvikjo1
1736811attreisingstida2
1737815autokon2
1737563automasjonsarbeidarane1
1737566automasjonsarbeidet1
1737582automasjonsbedriftene1
1737571automasjonskunnskapen1
1737574automasjonsline1
1737575automatikarane3
1737568automatiseringsmontørar2
1737090avdelingsformann7
1737103avdelingsformannen1
1737088avdelingskassa2
1737087avdelingskasse1
1737099avdelingskassen1
1737092avdelingskassene1
1737439avdelingsledende1
1737093avdelingsmøta2
1737119avdelingsplan1
1737100avdelingsrevisorane1
1736523avdelingsstyret14
1737120avdelingsutval1
1737126avdelingsutvala3
1737200avdelingsutvalsmøte1
1736788avdelingsårsmøte1
1736606avrøystingsmøte1
1736746avsavnet1
1736213avsetjingsvanskar1
1737819avslagingskontoret1
1736425avslagningsloftet1
1737879avspaseringsordningar1
1737744avtalebestemt1
1737625avtalebetingelsar1
1737095avtaleting1
1737094avtaletinget1
1737365avtaleåra1
1737096avviklingssal1
1736198bakerforening1
1736782bananfrakt1
1737850basts1
1737888batteriproduksjon1
1736432beddingane3
1736544beddingskraner1
1736370bedriftsavisa3
1736580bedriftsdisiplin2
1736648bedriftsgolvet1
1737409bedriftsklubb1
1737747bedriftsklubbar1
1737113bedriftskonferansar1
1736736bedriftsledelsens1
1736457bedriftslegeordninga3
1736990bedriftslojaliteten1
1737721bedriftsregimet1
1737129bedriftssamanslutningar1
1737124bedriftssamarbeidet1
1737746bedriftstilknyting1
1737128bedriftsutvalet2
1737683behandlingsplattformen1
1737106benkekandidatane1
1737105benkekandidatar1
1736165benklastarane2
1736477bergensnivået1
1737876bergensverksemda1
1736161bergingeniøren1
1736194bergverkenes1
1737591beslutningskjeder1
1736242besluttedes1
1736235betalingo1
1736649bevegelsesfridom1
1737233beyl1
1736390bifallsytringer1
1737225bitumineuse1
1736886blidgjorte1
1736673blodvann1
1736299bondeapartiet1
1737766bondehovdingtradisjonen1
1736777bondestyret5
1736444bondetungt1
1736851bordå1
1737640boremodulen1
1737217borerigger1
1736701bospohrus1
1737827botnseksjonane1
1737530brakkebyane1
1736888bransjesamanslutninga1
1737820brennemaskineriet1
1737175brenneutstyr1
1736569brosjerar1
1736818brukraner1
1737659bryggearbeidar1
1737508brytingstider1
1737788brøiter1
1736926buganda2
1737422bustadmodeulen1
1737569bustadplattformene1
1736195bvl1
1737287byggeverkstedet1
1736944byggjedokken2
1736334byggjefag1
1737205byggjeoppdraga1
1737247byggjeplassleiing1
1736577byggjeprinsipp1
1736709byggjeprinsippa1
1737031byggjesummane2
1737652bygningsarbeidarforbundet1
1736332bygningsarbeidarlag1
1737871bygningsarbeidarlaget2
1736112bygningsarbeideres2
1736115bygningsarbeiderlag4
1737545bygningsovereinskomsten2
1736119bygningsverksemdene1
1736428båndsag1
1737000bærø4
1736144bøkra1
1737667bøttekottane1
1737794bøyemaskinen1
1737320commissioning1
1736927cvardo1
1737017dagsrevysending2
1737706damebildene1
1737830dekkseksjonar2
1736918dekkshusa1
1736406dekksplater1
1737288dekksrammene1
1737337dekvalifisering1
1737435delindustri6
1737457desembersnoen1
1737918detaljkontrollera1
1736442detaljstyret1
1737280detaljteikna1
1736570dikkerar1
1736248disponerende1
1737593dispontenten1
1736427distansepassar1
1736780dobbeltrolles1
1736824dokkbygde1
1736826dokkporten3
1737565domarant1
1736095dorybyggjing2
1737197driftsmøta1
1737862driftsmøte1
1736266drivjern1
1737306dualshield2
1736771dugleiksvurderinga1
1737284dunlin1
1736759dyktighets1
1736765dyktighetstrinn1
1736496dørka1
1736613effektivitetsarbeidet1
1737749efffektivt1
1737753einhalv2
1736977einsidesveisen1
1737028einskildoppdrag1
1737167einstoppestad1
1736917eksoskjelar1
1736383eldøens2
1737242eldøya1
1737579elektrikarforbundet1
1737583elektrikarforeininga1
1737900elektrikerforening1
1737556elektrobedrifta1
1737416elektrodeutlevering1
1737642elektroinstrumenteringane1
1737559elektrooppdrag1
1737286endringsordrer1
1737889engelsens1
1736861englandshallen1
1736483enkeltakkordar1
1737350enkeltoppgaver1
1737468eom2
1737349etterklangstida1
1736358etterkrigsboom1
1736561etterkrigsboomen1
1736562etterkrigsdepresjon1
1736362etterkrigsdepresjonen1
1736414etterkrigsoptimismen1
1737716etterkrigssoga1
1737472etterlåg1
1736941ettermidagsskift1
1737638euroweld1
1736243fabrikarbeiderforening1
1736241fabrikeieren1
1737116fabrikkarbeidarforeininga1
1736199fabrikkarbeidarforening3
1736306fabrikkarbeiderforeining1
1736329fabrikkarbeiderforening1
1736798fabrikkarbeiderforeningen1
1737573fagarbeidarstatus1
1737061fagbevegelses1
1736111fagforeiningsmedlemene2
1736635fagforeiningstradisjonane1
1736277fagforeiningsverksemd1
1736805fagforeiningsveteranen1
1737442fagforeningsaktivitet1
1736452fagforeningsavdelingene1
1736571fagidentitet1
1737890fagorganisera1
1737312fagskillene1
1737420fagskilnader1
1736202fagørsla1
1737014fajansevask1
1737345fallselar1
1737607familiebedriftpreget1
1736433familiefølelse1
1737592familiepreget1
1737704fantasikvinna1
1737524fastetillegg1
1736735fastlønnssystem1
1736731fastlønsavtale4
1736757fastlønsavtalen4
1736761fastlønssystem2
1736742fastlønssystemet16
1736747fastlønsvegen1
1736682feilkalkuleringar2
1736484fellesakkord2
1736490fellesakkordar1
1737578fellesklubb3
1737016fellesrommene1
1736451fellesskapsfølelsen1
1736435fellesskapsånda1
1736893fellestillitsmann18
1737142fellestillitsmannen4
1736879fellestillitsmannsfunksjon1
1737586fellestillitsvald7
1736536femtiåro1
1736192femtiårshistoria2
1737257ferdslenettet1
1736800feriehjem1
1736802feriehytte1
1737002ferietokt1
1737012ferjeplassar1
1736812fernwave4
1736116festplanane1
1737911finnyard1
1736734firepunktskonklusjon1
1736863fiskarbondesamfunnet1
1736510fiskebåtmarknaden1
1736140fiskende2
1736916fiskepresse1
1736162fiskerbonderacen1
1737775fiskevintrar1
1737535fleirfaglegheit3
1737675fleirtalseigarskap1
1737913flyteplattforma1
1737166flyttestønad1
1736135folderøya1
1736384folegrø1
1736327folkefrontstrategien1
1736138folkesig1
1736302folkevang1
1737098forbundskasserar1
1736846forbundskurs1
1737476forbundsleiing1
1737504forbundsmannen1
1737091forbundsrevisjonen1
1737101forbundsrevisoren2
1736278forbundssamanslåing1
1737506forbundsstyremøtet1
1736121forbundstoppar1
1736438fordelingsinstrument1
1736583fordringene1
1737453foreiningsfana1
1736478foreiningsformann1
1736286foreiningshistoria1
1737722foreiningsnamn1
1736113foreiningsnummeret1
1736251foreningsretten1
1737003foreningstilhørighet1
1736109forfattaroppgåva1
1737891forhandlingsforholda1
1737274forhandlingsplanet1
1737356forhanldingskort1
1736504formannens3
1737122formannsbuene1
1736652formannsforeningen2
1737844formannskontora1
1736658formannsproblemer1
1737613formannsstolen1
1736534formarverkstaden1
1736646formennenes1
1737538forretningsførarfunksjonen1
1737908forretningslokalet1
1737757forretningssamkvemet1
1736636forringende1
1737194forsorgsmessig1
1736482fortenesteprosent3
1736488fortenesteprosenten3
1736637fortjenestemuligheter1
1737540forvaltingsfunksjonen1
1736391forvissningen1
1737493fraksjonisme1
1737495fraksjonistane1
1737505fraksjonsforbodet1
1737035fraktekontraktar1
1736250fredligste1
1736936frekvensstudiar1
1737264fremmedarbeideren1
1736186frihetsdag1
1736622friksjonsgrunnlag1
1736939frilaurdagar1
1736940frilaurdagen2
1736942frilørdag1
1737711friperioder1
1737020fritidsproblemene1
1737380frittliggende1
1737595frokostpause1
1737594frokostpausen1
1736464frusterte1
1737539funksjonsforholdet1
1736182funksjonærborna2
1736902furubotnikar1
1737381furukledd1
1736357førkrigskrise1
1737771førrehundreåret1
1736753føsta1
1737762gamleguten1
1736657garderobeforhold1
1736262garneringa1
1737143gend1
1737589geogerafisk1
1737069gjennomløpstid1
1736690gjennomsnittsfortjenesta1
1736456gjenoppbyggingens1
1737051gjenoppbyggjingsfase1
1737761gjentjeneste1
1737258gjestearbeidernes2
1737755gjøma1
1737852glassfiberstrie1
1737204glideskalakontraktane1
1737026glideskalakontraktar1
1736349gokakene1
1737601gravadal1
1736806gressbakker1
1736503grundgivingen1
1737665grunnplansmobiliseringa1
1736620grunnstøyta1
1736958gruppestyra4
1737085gruppestyremøte1
1736959gruppetillitsmann3
1736743gruppetillitsmenn1
1736804gruppetillitsmennene1
1737519gruppetillitsvald2
1736980gruppetillitsvalde3
1736170gruveavdelinga1
1736183gruvefolket1
1736998gruvekollektivet1
1737150gruvesaka2
1736160gruvesjaktene2
1736966gruvesjektene1
1737153gruvetomta3
1737520gullflaks1
1736493gummiakkordar1
1736875gurppens1
1737703gutepraten1
1736997hagebyene1
1736821hallsentret1
1737302halvautomatteknikk1
1737304halvautomatteknikkar1
1737159halvtbrislingbruk1
1737450hamnebygget3
1737857handelstandsforeningen3
1736668handsamling1
1736409handvaskane1
1736276handverkarsamfunn1
1736566handverksbasert1
1736706handverksbygde1
1737714handverksemdene1
1736293handverksføretaka1
1736469hanskegodsgjersle1
1736471hanskekrava1
1737758haugianartradisjonen1
1736373headbas1
1736564heilsveising1
1736296heiltidsarbeidarar1
1737633heiltidstillitsvalde1
1736258heilårsarbeidarar1
1736159heilårsarbeidet1
1736106heiret2
1737423helikopterdekke1
1736177hermetikkarbeidarane4
1736176hermetikkarbeiderforeining1
1736337hermetikkarbeiderforening2
1736148hermetikkeksporten1
1736158hermetikkfabrikkane11
1736949hjemmeproduksjonen1
1737791hjulenes1
1736999hodnalandsvågen1
1737060horibel1
1736611hovedorg1
1736499hovuddemonstrasjonen1
1736101hovudfagsarbeid1
1737731hovudverftet1
1736303humlebrek1
1736304humlebræk1
1736984hundraogfemogtjue1
1736281hundreårsberetninga1
1737710hushaldsartiklane1
1737377hushaldsrekneskapane1
1737170husmortilvera1
1736142husromma1
1736831hvalbåtene1
1736377hvisling1
1737250hybelboende1
1737343høgdetillegg1
1736586høgkonjukturen1
1737363højdahl1
1737187høylandsbygdingar1
1737053høylønte1
1737364indeksoppgjer1
1737359indeksoppgjeret1
1737366indeksreguleringane1
1737764industrialiseringsfase1
1736615industriforbundets1
1736196industriforbundsmodellen1
1737885industriholdingselskap1
1737414industriplassar1
1736779industrireisingprogram1
1737713industrirøyndomen1
1736776industritettstad1
1736181ingeniørvillaene1
1737305innershield2
1737682innkjøpsdirektiv1
1736311innmeldingskort1
1736581innpodast1
1736268innreinad4
1736274inntraat1
1737561instrumentmontørane1
1737886interpipe1
1737052investeringsoverskotet1
1737811ittermiddag2
1737894iverkstadklubben1
1736492jenkeakkordar1
1736590jernarbeiderne1
1736626jernbedrifter1
1736341jernskipsbyggjeria1
1737331jobbpakka1
1737330jobbpakkene1
1737329jobbpakker1
1736769jobbsetlar1
1737779joøy3
1736380junges1
1736448juniorsjef1
1737362kalheimgruppen1
1737664kampmetodane1
1737212kanselleringen1
1737214kanselleringsgebyr1
1737705kantineborda1
1737517kantinedamene2
1737207kapitaleierne1
1736465kartotekskap1
1736919katodekassane1
1737801kenning5
1737428killingvikjo1
1736187kisprisane1
1737149kisåra1
1736683kjekkling2
1737368kjempeoppgjeret1
1737700kjernearbeidarane1
1736515kjesing1
1736211kjillingvikjo9
1737317kjøkkenavdelingar1
1736860kjøkkendamene1
1736403kjølplatene1
1736146kjølstrekkjast1
1736270kjølstrekkjing1
1736398kjølstrekt1
1736133kjølstrekte1
1736261kjølsvina1
1737709kjønnsobjekter1
1737507kjøteinen1
1736346kjøttein1
1736212kjøtteinståno1
1737854kjøttsorter1
1737492klararen1
1737357klassefrendane2
1737730klassefrendar1
1737723klassekamprøynsler1
1737720klassekjemparar1
1736778klasseorganiseringa1
1736896klassesamarbeidet2
1736139klesvanar1
1736263klinkarane2
1736568klinkarar2
1736265klinkebolt1
1736408klinkehandverket1
1736843klinkelag1
1736407klinkelaget1
1737239klondyketid1
1736584klubbarkivet1
1737133klubbavisa3
1737481klubbformannskonferansane3
1736876klubbformannskonferansar1
1737408klubbformannskonferanse1
1737489klubbformannskonferansen2
1736890klubbformannsorganet11
1737509klubbformannsvervet1
1736874klubbformennene16
1736865klubbkonferansar1
1736748klubbkonferanse2
1736884klubbkonferansen2
1737661klubbleiarkonferansane1
1737670klubbleiarorganet3
1736610klubbprotokollane1
1736866klubbsamarbeidet2
1736907klubbstyremøta1
1737251klubbstyremøte3
1736453klubbstyrer1
1736224kokekarå1
1736410kolaboks1
1737347kolstiftbrenning1
1737125komitéarbeider1
1736794kommunesekretæren1
1736630kommunistprega1
1736197kommunistpressa1
1737598konferanseserie1
1737211konjunkturnedslag1
1737478konsentrasjonsfilosofi1
1737647konsentrasjonsstrategi1
1736909konsernavtalar1
1736877konsernavtale4
1736908konsernbedrift3
1737429konsernbedrifta2
1737752konsernbedriftene1
1737743konserndanningane1
1737660konsernfaglege3
1737751konsernleggjeringa2
1736869konsernløn6
1737049konsernløna1
1737748konsernnettverk1
1737669konsernorganisasjon1
1737138konsernplanet1
1736868konsernsamarbeidet14
1737136konsernsammenslutningen1
1737919konsernstrategi1
1736864konserntilhøyrsle2
1737046konserntillitsmannen2
1737372konserntillitsmenn1
1737130konsernutvala1
1737189kontaktkanalen1
1737262kontingenttrekk2
1736799kontorfunksjonærane1
1736922kontraheringsbølgje1
1736837kontrollpulten1
1736551koreaboomen1
1737666korridorpolitikken1
1737606kostnaddsreduksjonar1
1737285kostnadsanalysen1
1737624kostnadseffektiviserast1
1737001kragerøfjorden1
1737297kranførere1
1737719kranførte1
1737040krigshandlar1
1736560krigsøydeleggjingane1
1736858kringkastas1
1737394kriseutval1
1737191kubbformennene1
1736122kuts1
1736099kvalitetssikringsavdelinga1
1737608kvalitetssikringsstandarden1
1736364kvalreiarane1
1736754kvartalå2
1736097kvålsvold24
1737537kværneland1
1737388kværnergruppen2
1737006lafsete1
1736394lageren1
1736223lagerkumme1
1736333landsavtalen1
1736417landsgangsfartøy1
1736166lastarane7
1737834lastoljeleidninga1
1736867leiarside1
1737261leiefirma1
1737180leiefirmaene3
1737413leiefirmaer2
1737405leiefirmakontrollen1
1737249leigearbeid1
1737273leigearbeidarboomen4
1737256leigearbeidarinvasjonen1
1737179leigearbeidarverksemda1
1737373leigeboomen1
1737173leigefirma13
1737178leigefirmaa2
1737248leigefirmaene10
1737533leigeoppdraga1
1736813leiingsideala1
1737798leiingsprinsipp1
1737800leiingssida1
1736903leiingsstrategiane1
1736661leiingsteoriar1
1736110leikaren1
1736185leirvikborgarane1
1736596levekostnadindeksen1
1737412leveringsfrister1
1736365leveringskø1
1737340liggjeflak1
1737511likelønslina2
1736552lineskip2
1736426linjetegningen1
1736301litlabøarbeidarane1
1736179litlabøsamfunnet3
1737528lockoutfadesen1
1737526lockoutvåpenet1
1737769logement1
1736401lokkemaskinene1
1736190lokomotivkøyrarar1
1737858losjibåtane1
1736141losjifartøy1
1737254losjikapasiteten1
1736218lossarane1
1736215lossegjengane2
1737008lotterivinsten1
1736269luftverktøy1
1737859lugara1
1737658luksushusvere1
1737348lydabsorberande1
1737055låglønsforbund1
1737525låglønsgarantien2
1737050låglønsprofil1
1737461lånegarantiane1
1737029låneinstituttet5
1736703låneverdig1
1736525læregutkontrakt1
1736397læregutplass2
1737576læringar2
1736527lærlingelova1
1736526lærlingenemnda1
1736847lærlinggruppa1
1736522lærlinglov1
1737577lærlingløna1
1736524lærlingnemnda1
1736848lærlingplan1
1736513løftesystem1
1736540løningsposane2
1736246lønningsposene2
1737776lønningsposten1
1737588lønnsdifferanse1
1736755lønnsmasse1
1736591lønnsnemndas1
1736738lønnsystem2
1736764lønsgrupper1
1736752lønsklassar2
1736763lønsklasse3
1737068lønsklassen1
1737623lønslov2
1737745lønslover1
1736237lønsnedgangen1
1736593lønsnemndas1
1736474lønsnemnder1
1737054lønspolitiske2
1737599lønsprinsipp2
1736317lønsprotokollen1
1737516lønsstoppen1
1736323lønstariff1
1736415løpekran1
1737080magakreft1
1737216mailøna1
1737615maimassakre1
1737728maktfundament2
1737078malekabinen1
1737077malingjå1
1737045mammutverft1
1737707manneverda2
1737708mannfolkpraten1
1737244mannskapsoppbyggningen1
1737057marknadslina2
1737066marknadsline1
1736537maskinbyggjarane1
1736531maskinlære1
1737833maskinmontørane1
1736833maskinoperatørane1
1736963maskinverksted5
1736670maskinverkstedets1
1737401massepermitteringar1
1737334materiallista1
1736305medlemsantall1
1736284medlemsgrunnlaget2
1737546medlemsklubben1
1736288medlemsnedgang1
1736108medlemsrekker1
1737897medlemsskapsspørsmålet1
1736987medlemstrekket1
1737611medlene1
1737906meieribygga1
1737344meirbelastningstillegg1
1737851mellomledersjiktet1
1737059mentsen1
1736517merkarar2
1736849merkeavdeling1
1737009merkeformann1
1736413merkeloftet6
1736988merkepengar2
1736983merkesalet2
1736981merkeseljarar1
1736275metalarbeiderforbund1
1736114metallarbeidarar4
1736500metallarbeidarforbund2
1737282metallarbeideren1
1737544metallavdelingar1
1737717metallfaga1
1737184metallforeiningane1
1736103metallmedlemene1
1736521metallmedlemer3
1736786metallområdet1
1737382metallorganiserte3
1737693metalltillitsvalde1
1736164minerarane3
1736188minerarar1
1737246minimalisertes1
1737370minioppgjøret1
1736396mitraljøseeld1
1736389mitraljøseild1
1736473moderasjonslina5
1736475moderasjonsline1
1737361modernasjonsline1
1737283moduldekk1
1737333montasjerøyrleggjarane1
1736785moskitonett1
1737778mostrakyrkja1
1737822motforslaga1
1737114motiveringsmiddel1
1736528motorbyggjarane1
1736529motorbyggjarar1
1737531motorhotellet1
1737479motorproduksjon1
1736254motorreparasjonar2
1736331murhandlangarar1
1737004mursteinsomn1
1736697mvl14
1737081måleanlegget1
1737071målingsanlegg1
1737826målingshallane2
1736361mælanddrott1
1736271mønjemåla1
1736842naglegut1
1736844nagleguten2
1737266nandrup1
1737690narkotikalangarane1
1736674nasjonalsynd1
1737084naturvernforkjempere1
1737847naudhjelpsaksjonen1
1736128naudtida1
1736803nautøyo1
1737193nedlegggjingane1
1737920nedleggjingsbølgje1
1737697nedskjeringsplanar1
1737174nedskrivingstida1
1737564nekf9
1736431neranfor1
1736348nettingdører1
1736651nfatf6
1737631nfath1
1737550nicovärken2
1737395nimannsdelegasjon1
1736930nissho1
1737787nittenfemti1
1736157nittensjuogtjue1
1737782nittenåtteogtjue1
1737630nofu1
1737673nordhal1
1736145nordlandsfisket1
1737562norenes1
1736638normalytelse1
1737473norsco1
1737917norsok1
1737386nybyggjarfeltet1
1736563nybyggjingsoppdrag1
1736359nybyggjingsverft1
1736546nymura1
1736368nyopplærte1
1737019nytilflytt1
1737276nyttårsafto4
1736567nyverftet4
1737208nyårsgåva1
1737875nyårskiftet1
1737470nålsund1
1736297nøkkelarbeidarar2
1737415nøkkelfag1
1736125nøstast1
1736374nøstvåg2
1736996nøysomhetens1
1736247offeruke1
1737275offshorearbeid1
1737245offshorearbeidene1
1737432offshorearbeidet1
1737270offshoreavtalen1
1737230offshoreleverandør1
1737278offshoreoppdraga1
1737649offshoreproduksjon1
1737621offshoreverkstad1
1737241offshoreverkstaden1
1736136oldinge1
1737226olieaktive1
1737809oljebu1
1736714oljefraktarane1
1736429oljefyringsomn1
1737073oljefyrt1
1737397oljespelet1
1737036oljetørst1
1737022oljetørsten1
1736322omframe1
1737440omgant1
1736587omsetnadsavgifta1
1737603omskuleringa1
1736228onarheimen2
1737635onshorefasen1
1737518operatørløn1
1737309oppgjensveisinga1
1736225oppigjøno2
1737741oppleminga1
1736169opplesste1
1736597oppnådt1
1736604oppsiges1
1737909oppussingskostnadene1
1737915ordremessig1
1737263organisasjonsforholdene1
1736272organisasjonsforsøk1
1736282organisasjonsforsøket1
1736314organisasjonsinitiativ1
1736340organisasjonsmoglege2
1736280organisasjonsområde1
1736316organisasjonstariff1
1737271organisasjonstilhøva1
1736328organisasjonstilveksten1
1736290organisasjonsvillige1
1736505organiseringsforsøka1
1737425organiset1
1737552overeinskomstforholda2
1737548overeinskomstområde1
1737543overeinskomstområdet1
1737534overflatekrusingar1
1736603overneskomsten1
1737272overrente1
1736854overtidskvelda1
1736239paaskedags1
1736339pacing1
1737878papirbedrift1
1737785papirå1
1737010parkeringsføresegner1
1736205partidisiplineringa1
1736207partikjensla1
1736201partikursen1
1737637partsmessige1
1736550passasjerlåtar1
1737763pater=far1
1737765paternalisten3
1737157pendlarskøytene1
1737155pendlarskøyter1
1737596peren1
1736882personvurderingar2
1737308pinneskifta1
1737301pinnesveising2
1736371planeres1
1736614planleggjingsavdelinga1
1736558planleggjingskontora1
1736723planleggjingssjef3
1736369platearbeidarane6
1737804platearbeider1
1737075platereinsinga1
1736840platespett1
1736645plateverkstadene4
1737803plateverkstedet1
1737391plattformbyggjarar2
1737342plattformbyggjinga1
1737698pleieheimane1
1736795plomba2
1736825polarsol9
1737456politilag1
1737176portkontroll1
1737777potetekaka1
1737326prefabrikasjonsavdelinga1
1737319prefabrikering2
1737321prefabrikeringa1
1737328prefabrikeringsavdelinga2
1736124pregande1
1736579presishet2
1736386presskakene1
1736227presså2
1737398prestisjenederlaget1
1737048prinsippstrid1
1736681prisgjitt1
1736605prissenkning1
1737417produksjonsfaga1
1736951produksjonsfremgangen1
1736553produksjonsidealet3
1737324produksjonslogikken1
1736172produksjonspremie1
1736509produksjonsprinsipp2
1736707produksjonsprinsippa2
1736978produksjonsrutinar1
1737146produksjonssekretær1
1737418produksjonstoppar1
1736450produksjonsutvalet16
1736454produksjonsutvalg1
1736449produksjonsutvalgene3
1736447produksjonsutvalget3
1736595produksjonsøkningen1
1736901produktivitetsauken7
1737206produktivitetsideologien1
1737482produktivitetskampanjane1
1737662produktivitetskampanjar1
1736767produktivitetskomiteen2
1736762produktivitetskomité1
1736885produktivitetskonferansane2
1736968produktivitetskonferanse1
1736768produktivitetskontroll1
1736872produktivitetsmålingane1
1736873produktivitetsmålingar1
1736964produktivitetssamarbeid1
1736766produktivitetssamarbeidet2
1736937produktivitetssekretær7
1736970produktivitetssekretæren2
1737636produktivitetsspørsmål1
1737201produktivitetstillegg2
1736969produktivitetstillitsmann1
1736967produktivitetstillitsmenn1
1736463produktivitetstiltak1
1736973produktivitetsutviklingen1
1737663produktkonsept1
1737735profittar1
1736344provianteringsdirektoratet1
1736960prøvetidens1
1736961prøvetidsordningen1
1737007putlinga1
1737108radikaliseringsbølgje1
1736859radioeteren1
1737644rambjør1
1736952rameavtale1
1736539rammelager1
1736143rangskilnad1
1736372raseres1
1736460rasjonaliseringsarbeid2
1737118rasjonaliseringsgruppene2
1737117rasjonaliseringsgrupper2
1736905rasjonaliseringsseksjon1
1736758rasjonaliseringssjef1
1737384reallønsaukene1
1737523reallønstapet1
1736827rederstand1
1736928redningskryssarar1
1736704reiarfrendar1
1736535reimoverføringar1
1737165rekrutteringsdelegasjonar1
1737163rekrutteringskjelde1
1737076renseanleggje2
1736575reparasjonsmarknaden1
1736257reparasjonsoppdrag2
1737404reparasjonsoppdraget1
1736467reparasjonsverkstader1
1737311resertifiserte1
1736836rettevals1
1736819rettevalsen4
1736737rettferdigere1
1737089revisorgjennomgangen1
1737874riggreparasjonar1
1737734rmv1
1737186rosendølar1
1737802rundbordskonferanse1
1737407russerdokken1
1736387rustbankes1
1736395rustpikkane1
1736388rustpikkene1
1736436rådssystem2
1736437rådssystemet5
1737336rørarbeidet1
1737338rørfaget1
1737832røyrarbeidet1
1737327røyrlaginga1
1736479røyrleggjarverkstaden3
1737318røyrleggjinga1
1737323røyrleggjingsverksemda1
1737322røyrmontasje1
1737335røyrtypane1
1737354sakteaksjon1
1737353sakteaksjonar1
1736256salteriet1
1737220salthed1
1736556samanføyingsarbeidet1
1736245samfundsinteressert1
1737903samfunnshuslag1
1737905samfunnshuslaget3
1737792samholdets1
1737452sammenpakket1
1736240sammenslutte1
1736791samord5
1737695samordleiar1
1736440samordningsråda1
1737895samorganisasjonane3
1737444segelneset1
1737443segneset1
1736555seksjonanene1
1736822seksjonsbyggjing1
1736933seksjonsbyggjinga1
1737729sekstitale1
1737828sentertankane1
1736934sentertankseksjonen1
1737816sentralinstituttet1
1737836servicearbeidarane1
1737692setelbunkane1
1737817sicomat1
1736233sigfinn3
1737082sikringsutval1
1736221sildabåro1
1736217sildagjengen1
1736220sildakummane1
1736672sildebingene1
1736129sildebyen1
1736214sildebåtane1
1736137sildefiskeri1
1736382sildekummane2
1736330sildelossarar1
1736216sildelossinga1
1736912sildemjølfabrikkane1
1736354sildemjølsfabrikkar1
1736915sildepressa1
1736234sildeprodukta2
1736131sildesalteria1
1736355sildesesongane1
1736147sildeslag1
1736210sildoljearbeidarane6
1736244sildoljefabrik1
1736834sildoljeindustrien1
1736416sildoljemaskineri1
1736914sildoljemaskineria1
1736298sildoljen9
1737252sjangser1
1737162sjauarjobbane1
1737869sjefsforhandlarane1
1736381sjuseteren1
1736360sjøbussen2
1736856sjøsetjingane1
1736910sjøsetjingar1
1736839skansekledninga1
1736171skeidarar2
1736310skibstræarbeidernes1
1736273skibstømmermændendes1
1736953skiftavtalen1
1736948skiftordningen2
1736441skiljepunkt1
1736319skipabyggjeriet1
1736423skipsbygger1
1737480skipsbyggeriene1
1737030skipsbyggerier1
1737209skipsbyggingen1
1736093skipsbyggingsarbeidet1
1737182skipsbyggjararbeidarar1
1736814skipsbyggjarfaget1
1736420skipsbyggjarhandverk1
1736455skipsbyggjarline1
1736353skipsbyggjemaskiner1
1736096skipsbyggjinga8
1737467skipsbyggjingsindustri1
1736283skipsbyggjingsindustrien9
1736894skipsbyggjingskonsern1
1736565skipsbyggjingsmåte1
1737292skipsbyggjingstida2
1736554skipsingeniørar1
1737687skipsløsningen1
1737912skipsmodular1
1736424skipstegninga1
1736287skipstrearbeidarane1
1736294skipstømmermennene2
1737821skjerebrenna1
1736393skjerebrennarane1
1736399skjereflammene1
1736376skjærflammenes1
1736461skoftprosenten1
1737773skonnertbrigg2
1737824skrogbyggjinga2
1736711skrogproduksjonen1
1737813skulerenn1
1736601skuleringstiltak2
1737789skumhvite1
1736167skytetimar1
1737462skytøen10
1736153skøyto1
1736130sluppar2
1736226sluskrane1
1736702småbåtmarknaden1
1736356småskipsbyggeri1
1736312småskipsverfta1
1736549småskipsverftet1
1736466smørkassen1
1737814snablane2
1736516snikkaravdelinga1
1737121snikkarverkstadne1
1736511snurpedoryane1
1737916sokkels1
1736994solidaritetsbyggjande1
1736891solidaritetsidealet1
1737855sosialtillitsmann1
1737680sosialtillitsvald2
1736835spantebas1
1736421spantebrett1
1736422spantebrettet3
1736514spantene2
1736352spanteplan1
1736419spanteplanet7
1737866spekulasjonsforteneste1
1737402spesialbulkskip1
1736783spesialutrusta1
1737774spissøyfolket1
1737770spissøyhamn1
1737115sporlinene1
1737260sprengjobba1
1737074sprøytemåla1
1736675spørjeskjemaundersøkjinga1
1736405steamkran1
1736385steamratt1
1736507steffaevjo8
1737790stengende1
1737011stenografdamene1
1736180stigerbustadene1
1737514stillasarbeidarar1
1736892stillasgruppa1
1737148stoppte1
1737185storavdeling1
1737202stordarbeidarane1
1736126stormaktskrigane1
1736838storskipsverft1
1737469stortingskomiteer1
1737727storutbyggjing1
1737498storverfta1
1736815storverftet2
1737725stramlineforma1
1737070straumlineforminga1
1737065streikeinvitasjonen1
1736321streikekonfliktar1
1737109streikerørsler1
1737195strukturrasjonaliseringar1
1737018stufullt1
1737626styringrett1
1737557styringseiningar2
1736206styringsforsøket1
1736574stålarbeidarane1
1736506stålbåtbyggjarane1
1736123stålskipsbyggjarane2
1736913stålskipsbyggjarar1
1736693stålskipsbyggjeria1
1736692stålskipsbyggjeriene1
1736366stålskipsbyggjing2
1736350stålskipsverft3
1736120stålskipsverftet2
1737079stålstøv1
1737196sukkerpresser1
1737188sundearbeidarar1
1736150sunnhordlandsbygder3
1737732supertankartida1
1736932supertankverft1
1737823supetankar1
1736775supetankarar1
1736375sveiseapparatenes1
1736956sveiseavdelinga3
1736582sveiseflammer2
1736412sveiseformann1
1737172sveisegodkjenning1
1736816sveisehallar1
1736817sveisehallen2
1736470sveisehanskane1
1737351sveisekontrollørar1
1736955sveiseplan1
1736820sveiseplanet4
1736976sveiseprinsipp1
1737294sveiseprøven1
1737296sveisere1
1737313sveiserne3
1737419sveisesertifikat2
1737289sveisesertifikata1
1737316sveisestandardar1
1737300sveiseteknikkane1
1737290sveiseteknikkar2
1737314sveiseyrket1
1737810svimo1
1736462sykeprosent1
1736307systemposten34
1736986såne1
1737486søyleseksjonar1
1737041talkurvene1
1737837tankarbeidarar1
1736545tankbåtbyggjarane1
1736911tankbåtbyggjarar1
1736832tankbåter1
1736572tankbåtmarknaden6
1737231tankbåttida1
1737032tankflåte1
1737831tankprøvarar1
1736921tankskipsbyggjarane1
1736379tannpirker1
1736925tapskontraktar2
1737400tapsoppdrag1
1736520tariffbetalinga1
1736585tariffforhandlingane1
1737868tarifforhandlinga1
1737358tariffpolitiske2
1737360tariffrekorden1
1737268tariffrettslig1
1736594tariffrevisjon2
1737062tariffspørsmålet1
1737632tautrekkjing2
1737572teikari3
1737325teiknekontoret3
1736923thorstrand1
1736900tidløn1
1736897tidskille1
1736643tidsstuderte2
1736633tidsstudiebaserte1
1736686tidsstudiemannen1
1736992tidsstudiemennene1
1736739tidsstudiene1
1737618tildelingspraksisen1
1736238tillidsmand1
1736730tillitsforholda1
1737883tillitsmannsapparata1
1736689tillitsmannsarbeidet4
1736688tillitsmannsforholda2
1737600tillitsmannsgrupper1
1737190tillitsmannskonferansar1
1736696tillitsmannskonferanse1
1736650tillitsmannsposisjonar1
1736691tillitsmannsrettar1
1737733tillitsmannssamarbeidet1
1737127tillitsmannssjiktet1
1737655tillitsmannsutval1
1736719tillitsmannsvilkår1
1737614tillitsvaldapparatet1
1737307tilsatstråden1
1736542tilsete1
1736857tilskipinginga1
1737426tiltakskommune1
1737436tiltrodt1
1736756timalønn1
1736481timeakkord2
1737374timeforteneste1
1736684timelønnssystemet2
1737199timereduksjonen1
1737793timesetelen1
1737754tisen1
1737781tiå1
1737015toalettskap1
1736687toalettspørsmåla1
1737893tomannsbedrifter1
1736841tomannslaga1
1737783toogtredve1
1736740toppfagarbeiderne1
1736260treblokkar1
1737668treforretningsområde1
1737887trekkavtalen1
1737843trekklister1
1736548tremalar1
1736938treskiftordning1
1736954treskiftordninga1
1736279treskipsarbeidarane12
1736308treskipsarbeidarlag1
1736326treskipsarbeideres1
1736309treskipsbygginga1
1736508treskipsbyggjar1
1736252treskipsbyggjarane1
1736149treskipsbyggjeri1
1736255treskipsbyggjeria15
1736152treskipsbyggjeriet3
1736094treskipsbyggjing3
1736102treskipsbyggjinga5
1736325treskipsverftet1
1736853tretidå1
1736230tridlebåre1
1736232tridlebårå1
1736807trivligere1
1736659trivselsanalyse1
1736656trivselsundersøkelse1
1736653trivselsundersøkelsen8
1736772trynetillegget1
1737255trytet1
1737863tugs1
1737023turbintankarar1
1737083turnskorne1
1736801tursport1
1736343tvangsutskreiv1
1737005tveitvågen1
1737503tvillingskap1
1736665tømmermannsavdelinga1
1736367tømmermannstradisjonane1
1736480tømmermannsyrket1
1736132tønnemakarar1
1736573tørrlastskip2
1736705tørrlastskipet1
1737812tørrmatsal1
1737541uavhengnad1
1737403ubåtdokk1
1737696ulykkesberedskapen1
1737738ulønssame1
1736313underbaud1
1736920underbodet1
1736982underkasserarar1
1736979underkasseraren5
1736178underordningsforholda1
1737679underslagsbombe1
1737013ungkarsheimen1
1737620utanlandstildelingane1
1736468utedassar1
1736127utfartsveg1
1736189utfraktar1
1736168utfraktarane2
1737222utgydes1
1737865utleigeoppdrag1
1736850utruligt1
1737198utrustingsavdelinga1
1736547utrustingskai1
1736710utrustingsverft2
1737513utrustningskaia1
1736871utsmykte1
1736518utteikna1
1736609valåra1
1736324varelagerene1
1736173vaskeriarbeidarar1
1736965vedlikehaldsmann1
1736602vedtag1
1736880vedteker1
1737494vedtektsstridig2
1737677vedtom1
1736411vedtypane1
1737784veggjalus1
1737460vegstumpar1
1736538veivlager1
1736962velferdsbygg2
1737427velferdskommune1
1736446verdiramme1
1737455verdølar2
1737269verfts1
1737158verftsarbeid1
1736392verftsdelen2
1737411verftseiere1
1737759verftseigar2
1736947verftsproduksjonen1
1737237verkstadbedrifter2
1736402verkstadbygninga1
1736588verkstadklubbane1
1736501verkstadklubbar2
1736351verkstadsavdelinga1
1736557verkstadsområdet1
1736887verkstadsovereinskomsten3
1737265verkstedforeningen1
1737501verkstedgulvet1
1736698verkstedindustriens1
1736519verktøyburet1
1737161verktøykistene1
1737177vervekampanjane1
1737183vestlandskonferansane1
1736445vestlandspietisme1
1737724vestlandsrøyndom1
1737376vestlandsverfta1
1736784vifteanordningar1
1737228vindholmen82
1737829vingtankane1
1737346vinkelslipemaskin1
1737853virrende1
1736741vurderingsakkordane1
1736883vurderingskomiteane1
1736751vurderingskomité1
1736458vurderingsråd1
1736459vurderingsrådet1
1736154vårsildfiskje1
1736134vårsildstimane1
1736105wange1
1737825webbar1
1736104worums1
1736231åttatidå1
1736828ærestribune1
1736621ømtålelige1
1736852øvetid3
1736855øvetidsbetaling1