Norsk Ordbok 2014 layout  

Flod.FF 2005: Frik med fela

Floden, Halvor

Det Norske Samlaget, Oslo 2005

Av i alt 12695 ordformer var 173 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1641720*toftes1
1641635argelege2
1641629babeltårn1
1641712bakarstova2
1641766bartaket1
1641738beinknoklar3
1641718bekkegrova1
1641702bekkeskaret4
1641689bekome2
1641653bergkrut1
1641748bjølleomen1
1641626bjørkekabbane1
1641727bjørkesmøret1
1641685bjørneveiding1
1641647bleigen2
1641703blekkask1
1641694blidlætet3
1641682blodhugen1
1641757blomestrødde1
1641722blåbærblomane1
1641744bråfossen1
1641758bråsnøgge1
1641747bråstupet1
1641750bróka1
1641769dalgrop1
1641756famntjukk1
1641616fuglehopar1
1641707fuskaren1
1641651fuskeveden1
1641736gamlereven1
1641755gjetarøksa1
1641642granbuskar1
1641650grankubbe1
1641606grautbit1
1641605grautkladden1
1641751gråbeinkve1
1641613gullhatten1
1641615gullkransar1
1641609gullstraumar1
1641632gutehopen3
1641679gutehovudet1
1641716gutpølsa1
1641715guttpålen1
1641763heimleia2
1641676hikstra1
1641665holande1
1641597hælsida1
1641663ikornfoten1
1641688ikornjakt1
1641681ikornunge1
1641677ikornungen1
1641627jentearbeid1
1641631jentehopen1
1641652kanonopet1
1641658kanonpipa1
1641598karevis1
1641675karhjelp3
1641680karmannsæra1
1641731kjeftament1
1641599kledehaugar1
1641706klinete1
1641723kluftete1
1641608kontane3
1641708kråkeungen1
1641761kvasla1
1641742kveldsingle1
1641633legdegut5
1641602luftflåten1
1641700lushatt2
1641760lysalvar1
1641636løypegrava1
1641634løypegravene1
1641719matbuet1
1641604mjølkekopp1
1641601monsemannen1
1641600monsus2
1641709morlik1
1641660nasestilken1
1641762naudheldt1
1641640nevetaket1
1641721oppsedingsheim1
1641667osteskiver2
1641710palla4
1641628potetstump1
1641641reknepinnar1
1641737reveflokken1
1641735revefoten2
1641729revehunden1
1641733revelabben1
1641752reveleikar1
1641728revesakser1
1641743reveskaret1
1641754revesoga1
1641741revesonen1
1641732reveungen2
1641765rotveltene1
1641666råpels1
1641644sadden1
1641639sekkereimane1
1641705sirupsspann1
1641690sirupsspannet2
1641657skinnkufte1
1641646skjeggtjafsane1
1641730skogmørkret2
1641618skorereir1
1641695skrattedøra1
1641638skulegreiene1
1641770skulesongane1
1641611skumkragar1
1641764skumskavlar2
1641645skåleveggen1
1641693sleikjefanten1
1641692sleikjefingeren3
1641625sluskete1
1641662smakesteik1
1641668smørkladdar1
1641617snødammar1
1641630snørullar1
1641661snøslafs1
1641610solhavet1
1641648sperrlegger1
1641664spiskammersdøra1
1641697starefar5
1641717starekassa1
1641698staremor1
1641696starepar1
1641699starereiret1
1641607stordammen3
1641753storredd1
1641686strømpelegger1
1641659sveltardagar1
1641619søledy1
1641624sølndalen3
1641701sørhallet2
1641767søvnørska1
1641620talatrost1
1641725tolleknivbokstavar1
1641621tortkjelda1
1641724trestikke1
1641746trollneve1
1641749trollporten1
1641745trollskaret1
1641704truverdigare1
1641654tst1
1641683ugjerdene2
1641656umgangs1
1641684uverka4
1641603vaaaske1
1641713vedøks1
1641649vellingslurken1
1641711verkvern1
1641714viktigperar1
1641614vårgrå1
1641759åresteinen2