Norsk Ordbok 2014 layout  

TidsskrLæge 2000:17: Tidsskrift for den norske legeforening

Den norske legeforening, Oslo 2000-08-15

Av i alt 414 ordformer var 48 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1640605alliansestyrkar1
1640636beredskapsressurs1
1640616bunkerskapasiteten1
1640593bårestativ3
1640614femsengsrom1
1640592fredsdrift3
1640634fredsdrifta2
1640607fredstilhøve1
1640591gassborg1
1640618helikopterlandeplass1
1640609hospitaldelen1
1640622hyperbarmedisinsk2
1640617idealfartyet1
1640610innleiingsrom1
1640612intensivrom1
1640621kontaminerte1
1640633krigsberedskapsressurs1
1640626krigsoppgåvene1
1640637krigssanitetsberedskap1
1640629krigstilhøve1
1640606kriseoperasjonar1
1640597manøverkrigføring1
1640604medlemsnasjonane2
1640601mobiliseringsdisponere1
1640602mobiliseringssituasjon1
1640599mobiliseringstrin1
1640594modulsjukehus2
1640619nedspylingsutstyr1
1640615norhosp1
1640632normeca1
1640611oppvakningsrom1
1640625repetisjonstrening2
1640598sanitetsberedskap1
1640603sanitetshjelp1
1640630sanitetsinstallasjonar2
1640589sjukehusfarty7
1640596sjømobil3
1640631sjømobile1
1640590sjømobilt2
1640624skipsmannskapa1
1640613skyljerom1
1640620slusesystem1
1640628stasjonssjukehus1
1640595telemedisinkapasitet1
1640600totalforsvarsplanar1
1640635trykkammerberedskap1
1640627ventelistegarantiane1
1640608vertsnasjonsstøtte1