Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1911:80: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1911-07-20

Av i alt 2978 ordformer var 155 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1633236aabræk1
1633245aartiar1
1633238amtmannstidi1
1633309aperosebusk1
1633283arbeidarhuset1
1633230arbeidslasue1
1633319augustsgt1
1633205austlandsbrigaden1
1633215bankstyrarar3
1633225bankvali2
1633293baronslottet1
1633209bauch1
1633251baun1
1633296blekkgjemsa2
1633290blekkgjemse3
1633311blodskurv1
1633214brennevinskontrollen1
1633248dampskipslinur1
1633284drøylut1
1633266dybagtede1
1633263dyrebaraste1
1633322eimferja3
1633195elskværdighet1
1633182embættsklassen1
1633240emigrationsnemdi1
1633185eskadronchefane1
1633186eskadronerne1
1633288fadersvaar1
1633271farmaseuten3
1633193feltofficerer1
1633305fjorføtlur2
1633172flaasesnakk1
1633203forsvarsbudgettets1
1633211fraaraading1
1633247freistningar1
1633241frusen1
1633259gardmannsklasse1
1633300gjemsa1
1633301gjemseberaren1
1633302gjo1
1633286hamarverket2
1633174handelsumsetnaden4
1633279haukedotter1
1633220henlæggelse1
1633313herrehugskot1
1633187hindr3
1633265hiærtes1
1633231hjelpepengane1
1633207hjulryttarkompaniet1
1633190ihelslege1
1633234indisiedomar1
1633316inngangsmerke5
1633184inteligenssedlerne1
1633282jarnhamarverk1
1633253jotunheimane1
1633256kanaløyar1
1633192kjolebonden1
1633269kjærringhau1
1633303kjørrer1
1633297klivaren2
1633233kløkti1
1633323kommandantskapet3
1633235kontorfullmegt1
1633222lakeitenest1
1633312landsbydokteren1
1633289landsbykyrkja1
1633198likemeget1
1633267lyksaligen1
1633314lækst1
1633268løverdagskveld1
1633210manøvrestaden1
1633250meloner1
1633261menneskjesjæli1
1633324motorferje3
1633317myntsamlingi3
1633272nant1
1633252napoligolfen1
1633237olaj2
1633270oljesmaken1
1633254onnunge1
1633202opelske1
1633208ordonnanseskadronen1
1633227overretssakf3
1633258paabygde2
1633178pakpapir1
1633249partirøysting1
1633264penden1
1633179pensionane1
1633197pligttroskap1
1633246produktionsstaden1
1633173rabalderstykke1
1633200rastdage1
1633243repræsenterte1
1633196retfærdighetsfølelse1
1633183ritmeistrane2
1633262sjølvuppsedingsarbeidet1
1633244skandianvien1
1633285skitnos1
1633310skraamur2
1633320skulptursamlingi2
1633260sogeupplæringi1
1633170sosialistblad3
1633201sovesyke1
1633218stationsbygnad1
1633226statsrevisorvalet1
1633315steinleitnertunet1
1633180stivlynd1
1633257sumarmat1
1633223sundbärg2
1633229symnpathistreik1
1633228sympathistreik2
1633219sætesdalsbana3
1633206søndhordlands2
1633216telefoncentral1
1633194tjenestgjort1
1633304torda1
1633189toteneskadron1
1633188trænast1
1633321universitetsgt3
1633291veidereten1
1633318vikingskipi4
1633221vinkelskrivarkunster1
1633278vitløysing1
1633239volckmar1
1633255yersen1
1633292ørnesteinen3
1633199øvelsesdagene1