Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1911:79: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1911-07-18

Av i alt 3229 ordformer var 138 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1633086aktietrælastkompani1
1633144amtman1
1633116angrensing1
1633038arbeidsgreinerne1
1633053austlandsstemnune1
1633048austlandsstemnur1
1633088automobilferd2
1633063avholdsfanatikerne1
1633135avisgut1
1633164baanestaaket1
1633100baanevern1
1633103baatbyggjing1
1633079bandhunden1
1633165belsebud1
1633046bladmannshjelpi1
1633124braastogge1
1633077bryggjeeigarane1
1633137budgettuppgjerdi2
1633055bygdebladi1
1633060bygdeorkester1
1633104dalværingane1
1633151dinglingi1
1633150dissingi1
1633143dokkeneve1
1633081drikkehol1
1633153dudel7
1633142dulharm1
1633033eintrune1
1633107evenesdal1
1633105evensgard3
1633146festafta1
1633097festningsbataljon3
1633075fiskarlydar1
1633074fiskartrygdingi4
1633149fløyelshuva1
1633040framsyni1
1633152fruktpersa1
1633036fullnøgje1
1633054fylkesstemnune1
1633050fylkestemna1
1633162halmband2
1633168heradsprovst1
1633042hjartetrongen1
1633078hovudstadblad1
1633061hugnadlagt1
1633070høgskulemenner1
1633080innbrotsmannen1
1633113inntektsskattøyren1
1633066israelsprofetane1
1633045jesen1
1633101kaptial1
1633089kjøyregreierne1
1633119kommuneutgifterne2
1633106konfirmationshelg1
1633110konfirmationssundagane1
1633108konfirmationssundagen1
1633044kristianiaprestane1
1633128kvaksalvarraadi1
1633071lagmannstidi1
1633118landskommune1
1633136landsskattelogi1
1633031landstadboki3
1633072lappekommissjon1
1633158leirgolvet1
1633132longchamp1
1633035lækmannsrørsla2
1633059maalhat1
1633129mannjamne3
1633138maskinskatten1
1633133militærmynstring1
1633140montrealelvi1
1633163nidskrike1
1633057pauserne1
1633126pengestyringi2
1633134polyomyeliten1
1633067profetsynet1
1633041profetsyni1
1633160putar1
1633073reinbeitekommissjon1
1633049rotakjeringi1
1633130ruberg2
1633102saltdalselvi1
1633109saltdalskyrkja1
1633064samfundsprofetar1
1633065samfundsuppgaavur1
1633069sermaatar1
1633111skattebyrderne1
1633114skattegrense2
1633125skatteleggjingi1
1633117skatteleggjingsretten1
1633115skattenemderne1
1633121skattleggjingsretten1
1633087skipingsutgifterne1
1633112skjelsord2
1633139skogbrunen1
1633082slokkje1
1633123sløsne1
1633148steinleitner24
1633043stemnegudstenestur1
1633030stiftsprovstembættet2
1633120stirdsmannen1
1633161storsengi1
1633096sunnelven1
1633034sætesdølen1
1633052sørlandsferd1
1633047telegrambyraa3
1633084tjaak1
1633095trygderaadet11
1633076træletenest1
1633056udfyldte1
1633141uppbodet1
1633068uppeldande1
1633085utræna1
1633098vaapenfabrikken6
1633099vaaske1
1633032vanraadelegt1
1633039vararare1
1633090veldekt1
1633051vestlandsferd1
1633166vinlandsferderne1
1633062vyrdløysur2
1633167ynglingerne1
1633058øysterdølerne1