Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1911:78: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1911-07-15

Av i alt 2716 ordformer var 186 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1632917aandsvekkjaren1
1632974aavskjældre1
1632952adelsboren1
1632994adskillelsens1
1632851afskjærer1
1633017agronomlægret1
1632856apalhagen1
1632920arbeidarbonni1
1633009attpaaskatt1
1632868austdølemaali1
1632914avhaldspolitik1
1632906avhaldspolitikarane1
1632912avhaldspolitikken1
1632919avholdsmænd1
1632940baatbyggjarane1
1632885barnefriskular1
1632978belæto1
1632893brandforsikringsforening1
1632889brandforsikringsindretning1
1632946bronsemedaljur1
1632981broson1
1633006bruttomidelen1
1633003bygdafølke1
1633008byrepræsentantar1
1632935daalkedans1
1632943dynamitsalut1
1632999eileine1
1632882einlagt1
1633002embetsmennadn1
1632887eskadrer1
1632982farsgarn1
1632944fealslaget1
1632938fiskarbaatane1
1632998fjeldbrinken1
1633001fjellfølke1
1632886flaatelov2
1632877folkedana1
1632849forretningsmæssighed1
1632930forsvarslagi3
1633019forsøksverksemdi1
1632896fosseutbygnad2
1632947fredskog1
1632884friskulelærarane1
1632904fruktbaaten1
1632985førtælde1
1632941garnhandlarar1
1632972gjemeinte1
1632990gomenne1
1632955greidune2
1632883grunnarti1
1632997guldgrønne1
1632869heimevis1
1632922holhus1
1632987hugastølen2
1632913hypotekbanklaanet2
1632861hyttedrifti1
1632948industrisjaaet2
1632915injuriesakerne1
1632901innløysingsvilkaari1
1632951jarlenamnet1
1632939jordbruksarbeidet1
1632937jubilæumsfond9
1632926karantæne2
1632891kjøbstæders1
1632903kolskutur1
1632895konsessjonane1
1632857konsessjonslover1
1632963kosst1
1633028kreturfor1
1633015kulturstemplet1
1633025kunæpe1
1632924lagmannstinget1
1632892landavdeildi1
1632916landsforbodet4
1632894lausøyretrygdingi1
1633007likningsraadet3
1632918logur1
1632888lovmaking1
1632860luftsalpeter1
1632872maalrask1
1632932mannskapshyra1
1632908mannsviljen2
1632965martnae2
1632873matkammers1
1632966matvaro1
1632927mawson1
1632921melkeforsyningsanstalt2
1632989mjøse1
1632942motorflaaten1
1632992namngetne1
1633027napus1
1632968nestematen1
1633020nittiaari1
1632962norover1
1633023næpedyrkingi1
1632949oljeklædefabrikkane1
1632995omvanke1
1632845opløsningsretten1
1632847oprydningsarbeide1
1633014ostepulveret1
1632959otulugt1
1632961ovisst1
1633018paabundi1
1633026plantearti1
1632979pratemakar1
1632923prestrudsaki1
1632878profetskular8
1632846projektmagere2
1632958raadugt1
1633010rekneskapspligt1
1632852religionslærarskeidet1
1632902revolutionsskipet1
1632911riksraadskiftet1
1633022rotvokstren1
1632876samfundstoppen1
1632907sjølvstendesaki1
1632931sjømannstrygdingi6
1632865skildremeistaren1
1632973skjældremakar1
1632976skjældremakarn1
1632977skjældrie1
1632996skjærsommer1
1632864skogmarki1
1632862skogvitskapen1
1632880skulesveinar1
1633013slottsbal1
1633029snyltreord1
1632881sollandi1
1632925stadskjemikar2
1633012stasdamune1
1633021statsdrifti1
1632899statsingeniør1
1632898statsingeniørane2
1632844statsmandstype1
1632871stavelsarne1
1632875stormannsprofeten2
1632988sumaradn1
1632950svelteforingi1
1632945sylvmedaljur1
1632866talefargen1
1632890tarifar1
1633005tenarskatten1
1633004tesekomi1
1633011tiltaleretten1
1632850tiltøken1
1632934tiraspolskaja1
1632933tonnage2
1632993trasst4
1633024turnip1
1632879upplæringsskular1
1632858utjamningslover1
1632874utsynd1
1632953vaapnlause3
1633000vaarting1
1632980valdresmaale1
1632964valdressa2
1632975valdressadn1
1632905vaughand1
1632867vestlandsmaali1
1633016ysthus6
1632967østo1