Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1911:72: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1911-07-01

Av i alt 3453 ordformer var 185 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1632026aarsleige1
1632028adjunktatane1
1631947afsolutte2
1631921agitationsforedrag1
1632067agronommaalet2
1632021amtskontoret2
1631992annonce2
1632029apotekavgifti1
1631941arbeidsmandsdragt1
1631964artiumslovi1
1631988aurdalsfengslet1
1632034avsavnsgodtgjørelsen1
1632080baartveit1
1631948bennart1
1631942bondedragten1
1632025bondehotel1
1631922bondepresten1
1631911borketoll1
1632050brigsl1
1631999budgettplan1
1632024butikrom2
1632054bygdetelefon2
1632030departemengsframlegget1
1632073dreadnoughtane1
1632064driftsgrein4
1632062driftslæra3
1632065driftssoga1
1632063driftstaattar1
1632059dyrekravi1
1631934eiriksstugu1
1631906eksportnæringi1
1631995finansstyring1
1631966firingi1
1632068flaatemynstringi4
1631943fladbygderne1
1631915fleskeprisen1
1631923folkeynskjet4
1631953forlikskommissær2
1631954framgangsarbeid2
1631980fyrebyingsmøte1
1632060fyremaali1
1631959fyritalsmenner1
1631932fyrraars1
1632023fællesskjøpet1
1632012glasgowutstillingi1
1632057grunntaattarne1
1631961gruvesal1
1632002hagemenn1
1632085harhamspresten1
1632084harøyi1
1631970hastebyttermoralen1
1632082havsøyane1
1632083heilrent3
1631936heimeverket3
1631937heimeverkslagi1
1632017heimsbolkane1
1632074heimsstemne2
1631938husflidsforeningen1
1631939husflidskomite1
1631925høgskulebygnaden2
1631908industritollen1
1631997innløysingsdagen1
1631998innløysingspligti1
1631967jamningi1
1632066jordbruksdriften1
1631973kabinetsspørgsmaalet1
1631958karlstadforlik1
1632036kavalerimanøvren1
1631918kjøtavl3
1631914kjøttoll1
1631985klagebenken1
1631991klædevæveriet1
1632001knappeteljarane1
1632051kommuneskogar4
1632086kongemynstret1
1631920kristenlære1
1632070kryningsstasen1
1632010kullstad1
1632075kurama1
1632048kvardagsorsakingar1
1632018lagsflokken5
1632040lagtingsmøtet1
1631978landslærarmøtet11
1632055langlinune1
1631977lensmannssønerne1
1631930lofotgrunnen1
1632038lowzows2
1632049lydingstidi1
1632078lystjagter1
1631983læreboksarbeidet2
1631982læreboksjaa1
1632037manøvresaki1
1632076midleidi1
1632027mistænksomhet1
1632045mordarpakket1
1632031museumsbygnad1
1632079myrflate1
1632042neddøyde1
1632047nervespaningi1
1632088njotingssjuke1
1631928nordvaranger1
1632014norskskotsk1
1632058næringssuti2
1631944orknøerne1
1632071orlogskarane1
1631910osteprisar1
1632000overingeniørane1
1632032palæontologiske1
1631962partimaskina1
1631956partitræl1
1631916poduserar1
1632019prante1
1631984presteruddraapet1
1631968prinsipsterke1
1631960radikalsocialistisk1
1631996raumafolket1
1632069regnbyune1
1631933riksmaalmøte1
1632011rouenferdi1
1632005rundferder1
1632089samfundskroppen1
1632087sanningstraa1
1632008scenebunad1
1632009sendestad1
1631969skjemdarvit1
1632022skjøytekostnad1
1631986skredlægret1
1631987smaabjørkjer1
1631965smaklegare1
1631990spikerverk2
1632041storfegne3
1631945sudrøerne1
1631974syndebuk2
1631989sæterveg1
1632053telefonlinune1
1631924thorleik1
1632007tilbur1
1632013tilhjelpi1
1631909tollinntekt1
1632072trafalger1
1631951trysilbygda2
1631952trysilgjente1
1631935trysilungdomen1
1632061træleslit1
1631975udleet1
1632081umframskip1
1632077umframtogi1
1631907umhegna1
1632091ungdomssamlaget3
1631912upplendingen1
1632039utreidar1
1632035utreidarar2
1632003utskiftingsmenn3
1631972uværdigste1
1631963varveggen1
1632052vasføringar1
1631919vekkjingsmagt2
1631927vintertrolli1
1631979wendelsborg1
1631971ynkeligste1
1632090ævetankane1