Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1911:68: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1911-06-22

Av i alt 3218 ordformer var 165 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1631105aamar1
1631160arbeidarflokkar1
1631159arbeidsherrane10
1631237avgiftsfyresegni5
1631189avhaldsarbeide1
1631138avhaldsdemonstrationen1
1631139avhaldshæren1
1631217baaneavhaldsarbeidet1
1631222baanelagi5
1631216barneavhaldsarbeidet1
1631164bergverksarbeidarane12
1631107berrhendes2
1631122bjønnøyi1
1631116blaasteinsuppløysing1
1631258blaybury1
1631110bomullstre1
1631215bondefylkingi1
1631175bondesamskipnad2
1631115bordeauxvæske1
1631208brenneverkssaki2
1631207brennevinssaki1
1631206brennevinsverki1
1631252brusco12
1631125bukkskinnsbotn1
1631213byarbeidarne1
1631255bygdekaksene1
1631249bygdemagasinernes1
1631254chiline2
1631102chilisalpeter1
1631150demonstrationsdag1
1631185dissentarlovi1
1631225finansborgmeister1
1631224finansborgmeisteren1
1631124finsevatnet1
1631202fjordedeils2
1631251flintesteinen3
1631099forgrøda1
1631100fornæpune2
1631162fredsverket1
1631241fyrvaktarpost1
1631133glenely3
1631259gullstykki2
1631257gumm2
1631245hamnemenn1
1631242havskjer2
1631149heimehugnad3
1631188heimemission1
1631140heimstanken1
1631173høgreklub1
1631135idtrottsmannen1
1631128jensveen1
1631212jordbruksvokstren1
1631172jødeby1
1631193kallskapellanar2
1631156klædefabrik3
1631157klædevarur1
1631180konsessionel1
1631211kreditsaki1
1631178kristendomsupplæring3
1631177kristendomsupplæringi3
1631261krykkjune1
1631250kryningsfestane2
1631118kvasia3
1631117kvasialog1
1631182kyrkjeinnkomor1
1631183kyrkjekasserar1
1631186kyrkjelovgjeving1
1631181kyrkjemedelen3
1631184kyrkjerekneskaparne1
1631174landbrukslaget1
1631171landbrukslagi5
1631214landbruksraaden3
1631230landbrukssjaaet2
1631246lasteavgifti1
1631103ljoskrevjande1
1631244lovspursmaalet1
1631219løhren4
1631168maalgriser1
1631145mannemildet1
1631137marknadsstyret3
1631210meierieigar3
1631192menighedernes1
1631143menneskjefrigjering1
1631256michilina1
1631123midsumarskirennet1
1631152millomskulestyrar1
1631113mitar2
1631148moraliske1
1631179moralupplæring1
1631238nedgangsskule1
1631153numedalslaagen2
1631201paabodne1
1631247pensionering1
1631146persarhæren1
1631119petroleumsemulsjon1
1631097potetkaalet1
1631196presteembætte1
1631199prestevalsmøte3
1631200prestevalsmøtet1
1631197prestevalsnemnd2
1631166riksmaalsgris1
1631234rouenfesten1
1631142rusdrykkveldet2
1631232sigurdsdagen2
1631243sjøofficerane1
1631106skaltroll1
1631240skiperar3
1631163skjeiast1
1631126skridar1
1631191smaakrinsarne1
1631112smaakry1
1631190smaalagi1
1631104smaamakk1
1631108spinnemakken1
1631098spiringi1
1631228sportsplassar1
1631114sprøytevæskar1
1631195stiftelsesprestar1
1631209styresvalet1
1631136størenbana1
1631198søknadstidi1
1631141sønners1
1631221telefonarbeidar1
1631203tilskotsfond1
1631165timebetalingi3
1631155tollauka1
1631194tridjeprestar1
1631134tridjestyrmann6
1631253tuggur1
1631151uppattnyingsplanen1
1631187uppdeilt1
1631248utdrygde6
1631169utkjennande3
1631235utsetjingi1
1631227utstillingsbygningane1
1631109vedhylster1
1631121veidarlag5
1631120veidetid1
1631144villmannshaatten2
1631111vovehylstrane1
1631262wickham1
1631131æredoktorane1