Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1911:50: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1911-05-04

Av i alt 2788 ordformer var 193 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1627245aamlibana1
1627230aarsbudgettet1
1627231aarsinnkome3
1627170aarsklassa5
1627177adjunktarne1
1627289andltiet3
1627291appelsintredotten1
1627149arbet1
1627233artilleriskib1
1627252avfallsskogen2
1627207baatmotorane1
1627283barricioi1
1627164blakstadgarden1
1627266blodløyse1
1627178bokmeistrarne5
1627214bondeskildrar1
1627273chilfuccio6
1627320coulman1
1627187danekongane1
1627267dangor1
1627224demonstrationsfanune1
1627299dustdjevlane1
1627306dustkvite1
1627287dustskyi1
1627286duststorm1
1627288editjh1
1627199eikumstranden1
1627159einsyni1
1627222engebregt1
1627238eskadrechefar1
1627290fagerlita1
1627165feitsildi15
1627171feitsildmengdi1
1627261festra1
1627205flaatebyggjing1
1627237flaatelytnantane2
1627226foreningsret1
1627235forsvarsspørsmaalet1
1627297frakkeflaki1
1627318fredstingingi1
1627309frituren1
1627216frækonn3
1627342fræsengjer1
1627246gjevedalsvegen1
1627183gramatikken3
1627253granpinne1
1627244gravfund1
1627248gravkammers1
1627321grønlandshundane2
1627274guidjce1
1627197havslo6
1627157heimegrunnen2
1627223heimstadretten1
1627305hjartelette2
1627255hoversholm4
1627270hurup1
1627198hæggestad2
1627328idrætsforbund2
1627326idtræt1
1627152indremissjonslag1
1627150indremissjonsvenerne4
1627155indremissjonsverksemdi1
1627301jungelgras1
1627219kaffeforretning1
1627310kitlingi1
1627247kjempehaugen1
1627181kongesogorne1
1627161krinselar1
1627212krogstadelvi1
1627229kronkolonierne1
1627275kvardagssanningi1
1627211kvernerodden1
1627151kyrkjelydlemerne2
1627173lagfolk1
1627227lagsretten1
1627340landbruskdirektør1
1627292lereftskjole1
1627300leretskjolen1
1627182lesestykki1
1627189lobor1
1627225lovbeskyttet1
1627180lærebokvegen1
1627264læregogni1
1627262læretarvendet1
1627236løsnnemdi1
1627193malmlægji5
1627190mesanmastri3
1627179mynsterverduge1
1627174mynstringsdagen1
1627281nidd2
1627242offisersmessune1
1627208oljeutgifti1
1627285osne1
1627232panserskib3
1627268paragrf1
1627215prestesamling1
1627280registerbøkerne1
1627265remolar1
1627332repræsentantmøte2
1627258rettleidingbok1
1627277revekrokane1
1627323rikssamlaget5
1627331roidræt1
1627200romsdalsbygderne1
1627315rosoevelt1
1627153samfundsbyggjande1
1627324samstyret3
1627188sauepolitikken2
1627240sekondlytnantane2
1627312siass1
1627169sildeungane3
1627195skiensfolki2
1627239skipschefar1
1627333skogfræ1
1627249skoglaani1
1627339skogssaki1
1627316skogverni2
1627335skogvidd4
1627185skulebokforfattarar1
1627192skuletarvende10
1627329skøiteforbund1
1627271slegtens1
1627276slegtningen2
1627213slireknivane1
1627160smaaflokkane2
1627220smaaforretningane2
1627166smaasildi2
1627184solugum1
1627317sonoro1
1627206statsutskotet1
1627218straamann1
1627314stridregner1
1627295suamarez1
1627319sudpolsferd2
1627217sukkerforretning1
1627302sykklingane1
1627254teinungen1
1627322telefonaparat1
1627204telegrafgreie1
1627298tiglomn1
1627191tilraadd2
1627228timarsdagen1
1627196tinnosen1
1627163tofstad1
1627241togter1
1627234torpedofartøier1
1627186traktane1
1627338tremassesamlaget1
1627260tremolar1
1627259trikantar1
1627313tverelvane1
1627304umballa2
1627325umframløysing1
1627243vaapenhandverkarane1
1627294vanturvande3
1627334vasfull1
1627162verksemderne3
1627250vernskoglovi3
1627341voksterføre1
1627272étiquette1
1627175ølsjapper1