Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1911:48: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1911-04-29

Av i alt 3932 ordformer var 206 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1626664aalvorsmenneskje1
1626736alexandrowsk1
1626704alns2
1626830apet2
1626797arbeidsgjevarene1
1626761arbeidsnemder1
1626760avhaldsdagblad2
1626851avlid2
1626858baanebaan1
1626757baatformer1
1626863bagley1
1626831beinpose1
1626692bevidstløs1
1626770bevidstløshet1
1626845billl1
1626799blekkmakarane4
1626820bordteppet1
1626854brandvald1
1626807bremond7
1626699bryggjeverket1
1626662brynehylkje1
1626738brynjebaat3
1626733brynjebaaten2
1626777brændevinet2
1626673bygdenemnderne1
1626860chas1
1626678danemerket1
1626835dodgy20
1626697draapsmenn1
1626665draapsteorien1
1626773drapsmanden1
1626781dræptes1
1626826duvesteiki1
1626669ehiderleg1
1626852ellham1
1626802elvromhev1
1626690enmandskredsene1
1626782faaremenneskje1
1626752fagkunskapen3
1626749fagskyn3
1626696fengselsdørerne2
1626816firanzediktar1
1626809fjortendag1
1626731flaatebyganden1
1626751flaateordskiftet1
1626721flaateskulane1
1626750folkehøgskulestyrarane1
1626711folkjetalet1
1626795forliksmannen3
1626728forsvarsraadar2
1626763forsvarsvenerne3
1626838framandfyr1
1626776frankhet1
1626778fængselsstraf1
1626855gaangemoen1
1626705ganglegare1
1626842gjenteskræme1
1626746halvaarsmøte4
1626837halvsjutidi1
1626742halvslite1
1626867hausland1
1626739heimearbeidslag1
1626688heimesparebankar1
1626720hjelpelærarane1
1626724hjelpeskyts3
1626709husbygnad1
1626740husflidsvenner1
1626691hytle1
1626671høgsterets1
1626714isafjord2
1626737jokansky1
1626771kaspersens1
1626702katederundervisning1
1626819korsikakvendi1
1626834kranglingi1
1626747kulturriddar1
1626811kvalveidarane6
1626718landkadettane1
1626661ligstedes1
1626806loddetorsken3
1626793lokalsystemet1
1626814lutverdet1
1626748lækmannsskyn1
1626754lækmannsskynet10
1626759lækmennerne4
1626679magtbodet1
1626753medp1
1626667meinsvori1
1626789millionplanen1
1626862millionærdotter1
1626698millomframlegg6
1626725minetarvende3
1626815missunnande1
1626766molunds1
1626798murarbeidsmenn1
1626853murden1
1626762nordlandstelefon2
1626744nordmørsmaalet1
1626785nordpolsgranskingi2
1626755ogspesialistar1
1626865ossuldson1
1626726paaemnast1
1626765pansarbaat2
1626727panserskipi4
1626680parisii2
1626788posthusplanane1
1626839premieboksar1
1626790prinsensgt1
1626850rassø1
1626734regjeringsfyrelegget4
1626774retslokalet1
1626663retsmedicinaren1
1626823ringduve2
1626843ruffledderen1
1626775rædselsnatten1
1626825røvarhauken1
1626666røysevis1
1626758røysnla2
1626767saamand1
1626804sambandslov1
1626674samlagsoverskotet1
1626676samlagspengane1
1626864sask1
1626857scarville1
1626719sjøkadettane1
1626849skipskatten1
1626741skjaame1
1626803skjenkjevert2
1626805skjøytune5
1626701skogbrukslæra1
1626706skogbruksundervisning1
1626707skoglagi3
1626703skogvedtekter1
1626700skogvedtækter1
1626772skrækindgydende1
1626682sleikjingi1
1626732smaafarty4
1626840smolkar1
1626844snarhugsen1
1626685spareasken1
1626684sparehaatten1
1626681sparekassune1
1626848spørhan1
1626708stasskogane1
1626786statsinnkomune1
1626717stjernegransking2
1626743stortaket2
1626715strandverni2
1626695stuvdrikke1
1626856styvbonn1
1626784sudpolsplanen1
1626710sudtrøndelagen1
1626833sundagsskulemaaten1
1626827sverjingi1
1626735sviatoi2
1626821syrgjekvædet1
1626794sætisdalsbana3
1626817tersettar1
1626723tilsynsskip4
1626796trearbeidarar1
1626829trøyeknappar1
1626672tuberkulosenemdi1
1626841tvokronesigar1
1626730umframløyvingar2
1626808upprørshæren12
1626683uppsedingsarbeid1
1626694uskuldsstandet1
1626756vaapenart1
1626779varetægtsarrest1
1626764vestlandsbane1
1626670videnskapsmanden1
1626818voceatrice1
1626861wierson1
1626859wilkinsson1
1626866winnesheik1
1626668yvermenneskje1
1626780ængstet1
1626801ølskjenkjing1
1626722øvingstogt1