Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1911:28: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1911-03-09

Av i alt 3660 ordformer var 250 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1621928aalaupet5
1621915adjunktstipendier1
1621914adjunktstipendium1
1621862alkoholkapitalen6
1621857alkoholstyrken3
1621900almenhets1
1621998altens2
1622013anbin1
1621948augokraa1
1622019banestykket6
1622028baumbach1
1621957bedamenner1
1622023beitstadlina1
1621985bensinkjer1
1621963besserudtjønni1
1621984bilæteaav1
1621936bjønnungane2
1621829bladneger1
1621981bologsje1
1621876bondeemnet1
1621977brunech1
1621854bryggjarlaget3
1621856bryggjeverki4
1621935burekrigen3
1621893burtgjøymt1
1622024byggjekonstnaden1
1621835civilisert2
1621891dageftadromet1
1621885dansketunga1
1622064daudefaaren1
1621869diktaremni1
1622048djevlepakket1
1621832draapsteori1
1621986eimskipsleidi1
1622063elskhugsmett1
1622031englebonni1
1622035engleskulemeister1
1621993fagerbugt1
1622044fanteungar1
1621850finansstyringi1
1621994finnfjordvatnet1
1621842fløydakodle1
1622026folkereidi1
1621911forsvarssemje1
1621901forsvarsspørsmaal2
1622039forvitnaste1
1621925fotsti1
1621907framleggjing1
1621955framvokstringane1
1622067gamleslottet1
1621973garnisonskompaniet1
1621950gentelmanlike1
1622069gjøyingi1
1622061grevsteinen1
1621892grovbraud3
1622037gullblomar3
1622032gullgriflar1
1622038gulllykilen1
1621929haldveges1
1621864handelsbate1
1621945handgripa1
1621988haukelandsdalen1
1621883heradstyrevali1
1621976herolfsen1
1622030himmelengi2
1622045himmelvindauga1
1621979hopplauparen1
1622052huberti1
1621873hundsellbekken1
1621896hustadviki4
1621895hyrnerom1
1621874hyvelbenk1
1622066høgsæta1
1621943indbarkede1
1621887insoge1
1621919inspektørpost1
1622002ishavsstrandi1
1621923isserstedt1
1621992iversrud1
1622042jakobstigen1
1621846jarnvegsfond1
1622018jarnvegsfylke1
1621996jordbruksinstitut1
1621995jordbrukskandidat3
1621844kaffistoveskule1
1621845kaffistovestyrar1
1621983kinematografteatret1
1621824kjæremaalsutval1
1622055kjøtange1
1621843kollune1
1621855kontrolmaate1
1622025krambuderne5
1621999krinskompani3
1621913kulturbugettet1
1621886kulturmedlemer1
1622014kvangsu1
1621894kvenderom1
1621888landsbate1
1621912landsmaaalet1
1622047lapøyrde1
1621974leidulsrud1
1621991lividia1
1621987lyngmarkerne1
1621921løthe1
1621905maaatte2
1621889maalgymnaset1
1621881maaløyra1
1621934marskalkuniform1
1621836mediciner1
1622004merkebøyar1
1621947monokul1
1621878morom1
1622034multiplikationstabell1
1621926musjon2
1621949mysøygd1
1622016namsosbana4
1621939nationalbunader3
1622012nordmandsforbundets1
1621909nordsjølandi1
1621910nordsjøstrenderne2
1621908nordsjøtraktaten1
1621906novembertraktat1
1621982nowgorod2
1621990osthemos1
1621932oversersjanten3
1621837pappenheimar1
1621956pipi2
1621838postvis1
1621978premilista6
1621962premivinnarane2
1621858produktbeskatning1
1621866rabbiane1
1621834retsmedisinske1
1621825retsmord1
1621941riksmaalsknot1
1621840riksmaalsrampen4
1622040rivje3
1622043rovedrengjerne1
1621849rublr1
1621863rusdrykkforbodet3
1621958ræddharar3
1621927sachsane3
1621924sachsar1
1621872saftrik1
1621954salsgolvet1
1621830samvitsband1
1622008schetelig1
1621959schrøeder1
1621867serarbeid1
1621826sigersvoner1
1621946sjølven1
1621865skarpretter1
1621880skattebølætterne1
1622074skgovaktaren1
1621997skjeisur1
1621871skogbuen2
1621870skogdaam1
1622065skogkapellet1
1621877skogtyngda1
1622073skrellelo1
1621884skulesokner2
1622056skyttardrengjer1
1622058skyttarretten1
1621897skytterorganisationen2
1621898skyttertingets2
1621952slegtast1
1621828slettensaki1
1622041smaadjevar1
1622029smaadjevlane3
1622036smaaenglane3
1622046smaakrypet1
1622022snaasalina1
1621960spauka2
1621931sprengridande3
1621903stambulow1
1621904stambulows1
1621920statsmidelen4
1621882stemningsmannen1
1622033sylvtavlur1
1622003telegrafstationar2
1622000telthyttune1
1621847tiensin1
1621930tilbakeganga1
1621848tollfyresegnerne1
1621875torvstrømaskiner1
1621841trøndelagsbygderne2
1622070tviegsar1
1621899uddeles1
1621868umskaper1
1621853umtenkjing2
1621933undersersjant1
1621916universitetsbygnaderne2
1622007universitetsfolki2
1621917utgiftssumen3
1622071utolugt5
1622001utreidnaden3
1622011vaapenmerki1
1621852vaksination5
1621851vaksinationen4
1622060veideherren1
1622072veidemennerne23
1622059veideskosur1
1621890vessane1
1622009vikingframsyning1
1622068villsvinveiding1
1621860vininnførsla1
1621970wüller1
1621833æreskuldingar1
1621980æreteiknet1
1622062ættardygd1
1621861ølbryggjingi2
1621971østbyekarane1