Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1911:12: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1911-01-31

Av i alt 2948 ordformer var 244 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1618447aaleberg1
1618388aasgaut1
1618442aattestrengja1
1618377aavlsaker1
1618366agitationslag2
1618375agitationslaget1
1618426alkoholspursmaalet1
1618362andagtsbøker7
1618370andagtsbøkerne2
1618458ankertog1
1618410arvavgift1
1618556assyrane1
1618525avkjømsvokstren1
1618507baaneheimar6
1618363baanevener4
1618533babelskongen3
1618536babelsriket1
1618470bakarbrødet2
1618390bergenstrænet2
1618389bibelgaata4
1618530bilætmaate2
1618360bogmission18
1618496borregaardslaget6
1618494borregaardssaki4
1618498brennevinsretten3
1618405charbin3
1618397damestaupet2
1618591doryar4
1618427drikkehugen1
1618503ebha1
1618547eleggjord1
1618553esaiasboki1
1618414eskadrechef1
1618413eskadretogtet1
1618455etterslegterne1
1618444fedratru1
1618589fiskeverdet3
1618354fjellbygdejordbruket1
1618358fjellbygdsdrifti2
1618350fjellbygdsferdi1
1618356fjellbygdskulane2
1618436flaggstridstidi1
1618485flytedokker2
1618543folkeferdir1
1618449fosnæs1
1618474fossingelvi1
1618409frsa2
1618526fyrebodspaadomar1
1618517gjerdslom1
1618374godsauer4
1618429goodtemplarlosjer2
1618575grunnbroti1
1618559gudsprofetane1
1618527gudsriksfolket1
1618483hamneplanar1
1618406hardfrosi1
1618502hedschabana1
1618558heidningeprestane1
1618574heidningevilska1
1618538heimsriket9
1618404helseraader1
1618451hjartefin1
1618504hodeida1
1618416homedal2
1618475hoplaelvi1
1618477hoplalaget1
1618421hovedmaal3
1618364høgkristelege4
1618500høgsterretten1
1618497høgsterrettsdom1
1618501høkerretten1
1618587ihendehavarobligationar1
1618352indberetninger2
1618514inngangsspel1
1618480ischin1
1618482japanane13
1618443jarnskjegge1
1618566jojakins1
1618353jordbruksupplærde1
1618351jordbruksvilkaar1
1618563jødefolkssyndine1
1618562jødefolkssyndir1
1618561jødesamdsuntanken1
1618573jødesamfundet1
1618584jøssefors1
1618515kappur5
1618459karakterlinningi1
1618578karlsborg3
1618418kirkesangerposten1
1618460kleift2
1618440knotemaal1
1618403kommmunerne1
1618398kongsbergkarar1
1618535kongshovet3
1618476konsessjonstidi3
1618565koti3
1618576kristendomslækjing1
1618399kristianiagutane3
1618417kundgjørelsen1
1618385kvendestudent2
1618368lagsreglane1
1618395lengderennet6
1618396lierguten1
1618355livsuppgaave2
1618546llreidd1
1618448lræt1
1618583lutlagi5
1618508lækjarmissjonærar1
1618420løyalt1
1618453maalgudstenester1
1618435maalritualet1
1618528messiasspaadom1
1618577militærutgifterne24
1618532misgjernings1
1618513misjonslandi1
1618506missjonsarbeidet6
1618509missjonsmarkerne1
1618512missjonsskular1
1618384mjøhn1
1618524morvokstren1
1618581museumstyven1
1618371offerpengar1
1618522orakelmeistrar1
1618452ordinasjonspreika1
1618495overrett3
1618499overretten9
1618376overtollkontr1
1618407peststengd1
1618481pompi1
1618491preiso1
1618438prestemaallaget1
1618378privatspekulantane1
1618529profetdiktaren4
1618555profetstykke1
1618548profetvonine1
1618434provstemann1
1618456reipslagarbana1
1618373reveklær1
1618523riksfolket2
1618489rikslandet2
1618372riksmaalsagitationen6
1618365riksmaalsbøner1
1618361riksmaalskverni2
1618369riksmaalstugaava2
1618422riksmaalsvenlegt2
1618467riksmal1
1618519riksreistidi1
1618468ringsmelting1
1618423rixmaalsfana1
1618415rixmaalsfanatisme1
1618568romarhat1
1618569romarmotstand1
1618428røynetaki3
1618554samamsett1
1618493sambandsriksstyret2
1618534sebedias1
1618412signaløvingar1
1618582sinnssjukhus1
1618469sjukdomsspirar1
1618580sjøforsvarsdepartementet1
1618425sjøkadettar1
1618411skjoldskipi4
1618379smaaindustri15
1618471smørebrød1
1618560soningssaki1
1618549spaadomssongane1
1618445sparbufesten1
1618349spursmaalsteiknet1
1618381steinkjerkyrkja1
1618454stemnetidi1
1618348stipendiferd1
1618541storbisn1
1618544storkongehovet1
1618383stortingsm1
1618540storunder1
1618570storutbrot1
1618394strøtveitaasen1
1618572syndemagti2
1618571syndevondska1
1618516søilekrans1
1618518tanteklaart1
1618567tidarfullnaden2
1618484tillsbury1
1618520tingmannsløni1
1618392tingmennane1
1618424toneblad10
1618472treslipeverk11
1618478treslipeverket6
1618462ullvarefabrikkane3
1618492undantaksstyre1
1618419undervisningssprok1
1618437ungdomsfestarne1
1618441ungdomshallarne1
1618539upphøgjingi1
1618505upprørsflokkane12
1618531utlægdetidi1
1618487utrøndelagens1
1618564utskoti2
1618486uttrøndelagens2
1618400vandrestaupet2
1618401vasdragsloverne2
1618473vasrettar3
1618359verksgreiner1
1618579vernepligtige4
1618463vernetollsmenn1
1618552versemaate1
1618386vinstrestudentar1
1618479værdalsskogane2
1618382økon6
1618439øyrepina1