Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1911:11: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1911-01-28

Av i alt 2689 ordformer var 205 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1618270aarsminne1
1618276apris1
1618220artillerikaserna2
1618158artistpersoner1
1618205avhaldssagi1
1618207avhaldsskipnaderne1
1618332avstyvt1
1618299baansleg1
1618324barnske1
1618309befæster1
1618335bibeltolkningar1
1618199bjørkeleggerne1
1618268blaamannen1
1618230bondereligionen1
1618327botevoni1
1618301brooten4
1618277burtseld2
1618147bærme2
1618153demimondfolk1
1618263digterskikkelser1
1618246djugt1
1618333dyrrine1
1618155eksisteret1
1618272elevkuld1
1618254elgsætergata1
1618164elskovsdrankere1
1618156elskovspalaver1
1618306faderkjærlighed2
1618144fandrem6
1618197fargepragt2
1618281fatigheimar1
1618159fenimisme1
1618344flaateverdet1
1618336folektru1
1618216folkeskulestellet1
1618339folketruvorne1
1618341forlisprosenten3
1618322forntidsbarnsken1
1618169fosseeigarane27
1618177framtidssak1
1618245friedenmarta1
1618244friedensgesellschaft1
1618338fullverde1
1618168fyrstk1
1618148gavur1
1618262guldalders1
1618217gymnastikskeid2
1618269hallkjelsvik1
1618232haugianane2
1618221heimeverksarbeidet2
1618222heimeverkslaget1
1618224hognestads3
1618173holveitune1
1618150hujende1
1618143hyptnotisere1
1618219hærnemdi26
1618267ifyrrkvelds3
1618195johansk1
1618289jordbruksnemdi10
1618288jordeverdet1
1618298kjenslefin1
1618283kjæremaalsnemdi5
1618152kjøbenhavnerromaner1
1618175kjøpeverd1
1618202kolbton1
1618300kristusaanden1
1618297kristusdyrking1
1618293kristussveinar1
1618193kritikus2
1618310kundtig1
1618261kvardagsgjerd1
1618296kveitekjøparen1
1618295kveitelass1
1618198leirvelling1
1618241livsgrunnane1
1618165losbudgettet2
1618282lovgjevingsmagti4
1618303luviansk1
1618334lækjeraadir1
1618317løsepengen1
1618258maalstrida2
1618247malmvognerne1
1618237mannesjæli3
1618273millomskulane4
1618305misprenta1
1618292muncaczys1
1618328natturalismen1
1618323natturgaava1
1618329natturlovine2
1618326natturvitskapleg1
1618345navigationen1
1618346navigeringi3
1618206nemdmenn16
1618243nobelnemdi2
1618151nordlandsbill1
1618204næringsnemd18
1618210næringstaktik1
1618321oragniske1
1618172overflødde3
1618238overmenneskjelege1
1618308paalægger3
1618255plankekjøyrar1
1618256plankelasset2
1618337profettru1
1618315pruttes1
1618307regentpligt1
1618174reguleringsløyve1
1618314retsordenen2
1618250returfragti1
1618200reveleika1
1618211rusdrykkhandlarane18
1618214rydig2
1618142sakkunskapen2
1618311saleukos2
1618146samaldringar1
1618280samfundsfiende1
1618234samfundslygni1
1618233samfundsskikken1
1618235sandhedserkjendelse1
1618287sellsmyrane1
1618285sellsmyri3
1618225siljefløyte2
1618223sjøfartsraadet3
1618291sjølvstyrevilkaari1
1618347sjøulukkur1
1618239skaldehovdingen1
1618240skidlre1
1618242skilsdomslaget1
1618249snøggskip1
1618212snøskridur2
1618284sokneprestembættet2
1618312sokrernos1
1618226songferd1
1618248sparemennerne3
1618176spekulationsverd1
1618203statsttilskot1
1618228stridsveg1
1618274studentskulane8
1618157stønnen1
1618290sundvegane1
16182711
1618170takstprisen1
1618264totaldemmingi1
1618266totalvatne1
1618227trifaldigt2
1618236trudomsband1
1618318tugtelse1
1618163uopslitelige1
1618171uppdemming25
1618265uppdemmingi21
1618286uppopver1
1618325uppskulingi1
1618160uskyldighetstilstand1
1618257vadmaalsulstern1
1618319vedensorden1
1618178verjeloverne1
1618162whiskyfortærende1
1618302wis32
1618209ædrugsarbeidet3
1618208ædrugskapen7