Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1911:7: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1911-01-19

Av i alt 2288 ordformer var 162 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1617451akedas1
1617404arbeidarbrukbanken6
1617538avdukingi2
1617479avhaldsflokken7
1617495beringsbaat1
1617518bladstyrarne1
1617506bodenfestningi1
1617419brandskatte3
1617425brukslaan3
1617391byggavlingi2
1617427bysturet1
1617407dekkslasti9
1617475delavare1
1617415dreiestolen1
1617530ellenson2
1617523fargreidor1
1617505feltartillerimateriel1
1617465festningskanoner1
1617473festningssaki1
1617439fiskarflaaten12
1617381fjosdrifti2
1617395fjosrekneskapen1
1617382fjøsdrifti2
1617511flaatebudgettet23
1617510flaateministeren9
1617478flaatenemdi4
1617497flaateverven1
1617461fletverk1
1617449flissingen1
1617496flytekranen1
1617464fogderiets1
1617535folkegaava4
1617527folkegaave2
1617398foringsmaaten2
1617503forsvarsnemdi5
1617486framstøtyen1
1617522fytja1
1617462færingsbaat1
1617520gardsstyrarar1
1617409geipet1
1617477geograflaget4
1617446gloserne2
1617508gneisttelegraf1
1617481grensefarvatnet1
1617482grensestader1
1617396grisealet1
1617536hallingferdi2
1617422heimsfallsrett2
1617493heisendorferviki1
1617466hermannsøyi2
1617399hildtich1
1617529hovudnemd1
1617533hovudnemdi3
1617532hulebak1
1617537hundradaarsfesten11
1617457husflidsarbeider1
1617454husflidssak1
1617426huslaan1
1617519jordbrukslærde2
1617516kalbe1
1617515kapteinlytnant1
1617436karmøens3
1617507kasernebygnader1
1617494kielerhamn1
1617500kommandotaarnet2
1617418konsessionslovi16
1617414kopartraadane1
1617450krigshamn3
1617429kunstnartevlingi2
1617413kykkelsrudverket2
1617513laanepostane1
1617434lagsbana1
1617467leirviki2
1617498leitta1
1617501livsbate1
1617420livsfør1
1617447lovstil2
1617485lyngstuen1
1617456maalfanen1
1617453maalmarknad7
1617463mellemstunder1
1617460metalarbeider1
1617468missionsferd1
1617383mynstergarden1
1617452neutralitetsavtalen2
1617455nordmørebygderne1
1617531osnabrock1
1617421pengelagi4
1617474postskipet6
1617430poststyret4
1617437protokolinførsla1
1617444provsting1
1617431reinbeitenemdi2
1617517rieper1
1617541rigsmaalsmenn1
1617470riksmaalsringen1
1617442riksmaalsteksti2
1617435riksmalssekretæren1
1617410rixmaalsfolki1
1617471rotveltur2
1617438ruteskipi3
1617487sjølvsigring1
1617406skaaneren26
1617432skulebonn4
1617543sladreposen1
1617528sladreposten1
1617416smeltemaaten1
1617526soguskrivaren1
1617476sprengsmell10
1617389stallgjødsel1
1617488stridsøksi5
1617459strikkede1
1617539syskinbaani1
1617424søknaderne10
1617472telegraflinune1
1617499torpedorøyri2
1617408trawlar9
1617525ullprisen1
1617524ullvarefabrikarne1
1617443umsetjingsarbeidet7
1617534undernemder1
1617491undervasbaat11
1617492undervasbaaten9
1617484unionsprengen1
1617483utfallspost1
1617502utriksnemdi3
1617540vanslegtar1
1617490varmebylgja3
1617489varmebylgje2
1617412vaskrafti24
1617514vastrømen3
1617448vlissingen6
1617458vævede1
1617411ørrekkja1