Norsk Ordbok 2014 layout  

Osl.R 2007: Rekneprinsen

Osland, Erna

Det Norske Samlaget, Oslo 2007

Av i alt 6577 ordformer var 22 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1611990feiarstigen1
1611978heggheimen4
1611969målemeister1
1611982målemeisteren1
1611975nabotaket1
1611980piplehol1
1611983plankestubben1
1611970rekneprins2
1611976rekneprinsens2
1611971rekneprisen3
1611979ròtetaket1
1611984sildrehol1
1611989snikkarens2
1611988snikkarhalsen1
1611968svarttrostsong2
1611977takbelegget1
1611981tøyseprins1
1611974tøyseteljar1