Norsk Ordbok 2014 layout  

B.V.VikRH 2007: Rop over havet

Vatne Vik, Berit

Det Norske Samlaget, Oslo 2007

Av i alt 7930 ordformer var 86 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1606732armringen2
1606712bergsøyler1
1606660blodøkssonen1
1606667blotinga1
1606709blåmelert1
1606657bringenuten1
1606692brødfatet1
1606697bårdson6
1606653båtfjølene1
1606710bølgjebruset1
1606684clichiminvatnet1
1606675duncansdotter6
1606711duncanshøgda2
1606668dørhellene1
1606720fløytespelarfingrane1
1606724fløytetone1
1606737galdrekjerringar1
1606730galdrekvad1
1606665geisa1
1606672groskitne1
1606669gråkrabbane1
1606662gullsølja11
1606719gullsølje2
1606673hallkjellsøy2
1606663havstripa1
1606705herulvson2
1606666hesteblodet1
1606714jarleborg1
1606661jarleborga8
1606717jarlefrua1
1606729jarlemakta1
1606715jarletrælane1
1606734jarleætta1
1606700kjarvaldsdotter6
1606703kjempesteinane1
1606694knivskurd1
1606725kornkistene1
1606723krafsande3
1606699kvalsprut1
1606731kveldsstrålane1
1606708landstrimene1
1606659leirfugl1
1606735leirgrytene1
1606679ljorane2
1606733lodvesdotter1
1606707lodveson2
1606677morgonfisk1
1606681nepekål2
1606664nepesmaken1
1606689ordskilen1
1606706pentlandsfjorden2
1606671perlefiskarane3
1606690porthengslene1
1606704ragnvaldsøy2
1606701ramnemerket3
1606676rubbete4
1606691salvieåkeren1
1606654sauetalg3
1606716skinnhitene1
1606726skinnsekkane1
1606698skålavåg1
1606688smaleperler1
1606656solgløden1
1606728sprengri1
1606722steinstille1
1606702steintufter1
1606670tareflokane1
1606658torevêrsnatt1
1606680torvskòra1
1606686torvskòre1
1606685torvskòrene2
1606678torvskòrer2
1606738tussalusene1
1606713tårast2
1606652tørkakjøtet1
1606655ullskyer2
1606721umenneska1
1606682urtebedda1
1606695vevgognene2
1606727våpenmennene1
1606693øyabåtane1