Norsk Ordbok 2014 layout  

A.HansenSS 2007: Skatten i Skutevika

Hansen, Atle

Det Norske Samlaget, Oslo 2007

Av i alt 6172 ordformer var 61 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1606220badeplattforma2
1606219bjørnebærbuskar1
1606203bråkvikt1
1606215butikkaien1
1606223charlien6
1606216dieselkrana1
1606226dritungen2
1606218dykkarflagg1
1606230dykkarflagget1
1606206dykkarflasker1
1606179dykkarmaska2
1606217dykkarutstyret3
1606198fiskekassa2
1606234fortøyingslina1
1606201fossro1
1606184fredvik2
1606196garnkassa2
1606195garnkasse1
1606227helsikens1
1606200kartbøker1
1606187ketchupflaske1
1606202kisteveggene1
1606180kjempegammal2
1606209kjempestødige1
1606189kjøkenpapir2
1606205krabbebøtta2
1606238leikepistol1
1606183museumssider1
1606190myntsamlaren2
1606214mynttjuvane1
1606210mynttjuvar1
1606212mynttjuveriet3
1606225piratbukse1
1606208plastbotn1
1606233pongtongar2
1606228ringjeknappen1
1606221ringjetasten1
1606222rottetrynet1
1606181ryttarfiguren1
1606199salongmøblar1
1606194skatteskuta4
1606204skatteskuter1
1606236slepetauet2
1606237smul3
1606186snekkemotoren1
1606177snorklar5
1606224snottungar1
1606178spantet1
1606235startsnora1
1606232svartpollen4
1606185tilfara1
1606188tilsausa1
1606197tregreier1
1606207utkikksvakta1