Norsk Ordbok 2014 layout  

B.V.VikDH 2009: Draumen om Hallgjerd

Vatne Vik, Berit

Det Norske Samlaget, Oslo 2009

Av i alt 10033 ordformer var 168 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1602449bakstetrau1
1602462baselius7
1602558bekkehølen1
1602445beltesteinane9
1602527benediktinarkloster1
1602563benediktinarklosteret3
1602451bitjarnet1
1602427bjørketægjer1
1602428breimyra1
1602432brigitt41
1602429brusøy2
1602550bøkestammane1
1602552bøkestamme1
1602494confrater9
1602459egyptarhæren1
1602535einebuarhytte1
1602538eitersprutande1
1602453elgskinnstrøye1
1602547etepinnane1
1602520fallgitteret1
1602511filigransmønster1
1602467fiskesnøra2
1602421fitjarstranda4
1602487fjorgras2
1602553fjorlauvet3
1602539fråneormen1
1602431galdresongen2
1602423gallenklosteret14
1602441gloppesmoget1
1602443gråsteinsberga1
1602416gudehova1
1602420gudrødson27
1602419gullbru1
1602486gyllengult1
1602510hallgj3
1602436hallgjerdsdotter2
1602564halmbrisk1
1602488harpikslukt1
1602565hertugborg1
1602456hertugdotter1
1602543hertugslott1
1602526hesteskankar1
1602435hjaltlendingen2
1602452hjorteskinnsbukser1
1602472hunarbåten2
1602471hunaren1
1602469hunarflokk1
1602470hunarflokkane1
1602505hunarflokkar1
1602490husklyngje1
1602450høgsetestolpar2
1602568jammersongar1
1602414jarledottera4
1602457jarlesonen1
1602509kalveskinnsbiten1
1602513kapitelsalen6
1602446kappskyt1
1602460karvekrydra4
1602566keltarbyen1
1602549kjøtgryte1
1602523klokkesnora1
1602501klosterbygningane2
1602506klosterbøndene4
1602481klosterhagane1
1602529klosterkjøkkenet1
1602542klosterlærd1
1602522klosterskattane1
1602519klungerkratt1
1602430kongsmor7
1602521kuttekledde2
1602573kveldsskyene1
1602507kvinnefot1
1602413landafjellet2
1602439landamarka1
1602440landavågen2
1602557laugardag1
1602559lauvdungane1
1602560lauvdungen2
1602484lavendelblå1
1602580leirfuglen1
1602437leirkrukkene2
1602424lêrreima1
1602455mandie1
1602514marmorstolen2
1602498mjølkehuset4
1602567mudderstranda1
1602483munkeceller1
1602474munkeskipet1
1602574museskiten1
1602531mås1
1602525møllehuset1
1602548møyrkokt1
1602500nursias1
1602475oiar2
1602532oppakningar1
1602418orknøyjarlen5
1602479ospestamme1
1602516overkjortlar1
1602444patriks1
1602533pelskanta1
1602554piskane1
1602417prestetrælen2
1602461pøysar1
1602415rafarta65
1602545raudhåring7
1602492raudhåringen19
1602438rhinfloda1
1602491rhinøya2
1602503rhinøymunkane1
1602518rådsbrørne1
1602482røvarholer2
1602569saltlag2
1602489seljekjepp1
1602434seydasteyn8
1602534silkefjører1
1602477skinnhita5
1602442skumrsnes10
1602463slapsar1
1602562småbuldringa1
1602570smågrin1
1602578småskjenna1
1602571småtjørner1
1602551spinkelgrøn1
1602497spontaka1
1602524sprengrir2
1602478spydsår1
1602530strypose1
1602576stryposen2
1602515støvkorna1
1602458sutlinga1
1602447søtaplar1
1602517tankesvevet1
1602540tippeoldefar1
1602495tollvakta1
1602572torarins3
1602426torja32
1602485torvåkeren1
1602556trappekantane1
1602537trebøtte1
1602546tretallerkane1
1602425trælejenta5
1602544træletrøya4
1602465træleungane1
1602454trælkvinnene4
1602493tårnvakta1
1602512tårnvaktaren8
1602508ullsko1
1602433unas27
1602422urtesuppe2
1602468vigille1
1602448vinterbrødet1
1602502vollbrua1
1602561ørtinga1