Norsk Ordbok 2014 layout  

H.Møll.H 1902: Huspostil til dei gamle teksterne

Møller, Halfdan, prest paa Sagene

S. & Jul. Sørensens trykkeri, Kristiania 1902

Av i alt 14344 ordformer var 682 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1571629aalvorfull1
1571695aalvorsmenner1
1571816aalvroleg1
1572011aaminningar1
1571724aandsdaap2
1571652aavokstr1
1571916abrnet1
1571374adventsdagen1
1571613agaanden1
1571466alderdomskveld1
1571590aldraverst1
1571716ambætting1
1571593andemagter1
1571714andheimen1
1571698andvinden1
1571823anttverd1
1571681apostelkall1
1571806atterfødings1
1571663atterkomne1
1571525barneaugat1
1571395barnelive1
1571840barnestand1
1571677barneuppsedingi6
1571588barnevavl1
1571875bergrpeika1
1571572biltæe2
1571571bilæet1
1571707bjønnelabb1
1571830bljugvorne1
1571889blomehatten1
1571887blosmtervoll1
1571451bodskaps1
1571530bokstaaven1
1571476brudlaupsfesten1
1571837brutkomne2
1571615brydsamt3
1571886burtbrent1
1572039burtvenda1
1571960busprengd1
1571702bysens1
1571873bøljeringar1
1572021bønebarn1
1571920bøneliv4
1571915chorazin1
1571482daapsdagar1
1571628dagelge3
1572049dagverket1
1571699daudestilla1
1571970daudeteikni1
1571969daudetimen3
1571805daudeveg1
1571935daudhøyrd1
1571686daudsfall3
1571640daudskvida1
1571448dav1
1572019djevlenamn1
1571732djuapste2
1571490djupsens3
1571733drikkararne1
1571689dykakr3
1571902dødsflaumen1
1571919dødstankarne1
1571533døytpe1
1571826egja1
1571473egtestand6
1571468egtestandet8
1571795eigenviljen3
1572041einebuarne1
1571507einingsarbeidet1
1571940einskidl1
1571608elgenviljen1
1571449engleglans1
1571800engleklædd1
1571704engstigar1
1571966enkaj1
1571460faderheim2
1571582faderhjarta3
1571604faderkjærleik5
1571983farisæarhjarta1
1571528fastelagssundag1
1572036fatigfolki3
1571463femtenaaringen1
1571479festdagarne6
1571477feststundi1
1571491festtjelda1
1571478festunder1
1571680fiendeher2
1571859fiskedraatt3
1571862fiskedraatten2
1571772flokur1
1571720folkehyrding1
1571777folkelegdom1
1571495folkelikamen2
1571917folkemassur1
1571470folkesynderne2
1571941folketungor1
1571865forgjenge1
1571844formdyrkarar1
1571668forsoningi1
1571817forstandssak1
1572022fortjonast3
1571962framtidssut1
1571651freistning1
1571452frelsaranlitet1
1571543frelsargjerd1
1571926frelsargjerningi1
1571914frelsarhajrta1
1571912frelsarkjærleik2
1571934frelsarkjærleiken1
1571527frelsarnamnet1
1571964frelsarne1
1571949frelsarvelde1
1571505frelseraaderne1
1571644frelseteikn1
1571829frelseveg1
1571617frelskaren1
1571842fribori1
1571373friddomstrongen1
1571968ftelsa1
1571967ftemst1
1571898fulingen1
1571998fullherlege1
1571814fulltryg1
1571553fyrbanningi1
1571755fyrehands1
1571665fyrelogerne1
1571694fyretalsmennerne3
1571558fyrevit1
1571710féet1
1571481fødedagar1
1571387fødsleriderne1
1571437gaarsdag1
1571513gamelarta1
1571848gamledagarne1
1571849gamlelivet1
1571393gamlingarna1
1571556gestemane1
1571418gilft1
1571910gledegraat1
1571730gledstunderne1
1571825gravlag1
1571661gravmyrkret1
1571852grisarne1
1572025grorsafti1
1571789grunnalgt3
1572010grunnlukkelegt1
1571372grunnordi1
1571738gruvlegt2
1571619guddomens1
1571498guddomsglansen2
1571547guddomskrefter1
1571408gudstankarne1
1571541gusd2
1571534handverkarliv1
1571583harpestreng1
1571723haugeguten1
1571932heidningemissionen1
1571454heidningemissioni1
1571457heidnings1
1571453heidningsfolk1
1571599heilagaanden3
1571603heilbrigdar2
1571594heimeklang2
1571963hejlap1
1571832helgadag1
1572003helgarpynt1
1571676helgingi2
1571526herdebøygd1
1571739herelge1
1571523hervi1
1571944hgus1
1571636hgøtidar1
1571382himmelkrafter1
1571417himmelsal1
1571877hjartebroti1
1571997hjartebøn1
1571792hjartedrag1
1571808hjartegripen2
1571752hjartesaaret2
1571750hjartesprengen1
1571709hjuringjente1
1571713hjuringlaget1
1571712hjuringlivet1
1571942hudflengjingi1
1571438hudnradaaret1
1571985huglaag1
1571641hugstyrkjande1
1571878hugsvip1
1571469huhslyden1
1571559hungervekkje1
1571412hydringarne1
1571728hyrdingrøyst2
1571938hyrdingrøysti1
1571727hyrdingstav2
1571715hyrdingverket1
1571638hædad1
1571574høglovade1
1571548iklæda1
1571544iklædast1
1571546iklædd1
1571802infen1
1571442innremissioni1
1571929jakobsbrevet1
1571946jammerskarar1
1571430jesusnamnet1
1571580jobsboki1
1571419jolekrav1
1571381jordkrafter1
1571883jordlivskrav1
1571729jordlivstankar1
1571592jordmagter1
1571685jordmenner1
1571532kamelhaarklædnad1
1571575kananæiske2
1572014kaupskap1
1571413keisarskatten2
1572006kjeringegnaalet1
1571706kjæledyri1
1571986kjærleikssol1
1571499kjøtlete1
1571921kjøyvd1
1571744klaknar1
1571961kldæa1
1571863klippemannen2
1571899kloakre1
1571624klungerkrana1
1571639klungerkransad1
1571623klungrarne1
1571951klungrevegen1
1571959klægg1
1571957klæggen1
1571484knekkjande1
1571601kognsstol1
1571371kongestaden1
1571375kongetruna1
1571669korsofferet2
1571660korsskuggen1
1571797kortil1
1572002kostvaring1
1571456kristenfok1
1571928kristenhjarta1
1571773kristenlyden3
1572051kristennamn1
1571784kristenstand1
1571759kristentri2
1571483kvielr1
1571982kviledagsfred1
1571782kvitsunfesten1
1571428kyklingar2
1571426kyklingarne2
1571422kyklingen1
1572028kyrjelydarne1
1571480kyrkejaaret1
1571378kyrkjeaar1
1571369kyrkjeaaret1
1571741kyrkjeglaset1
1571461kyrkjehusi1
1571447landefreden1
1571824landst1
1571701lettføraste1
1572017likluft1
1572024likvæska1
1571494livsaadri1
1571787livseining1
1571659livsfyrsten1
1571696livsgaatorne1
1571557livsgjerdi3
1571666livsmeiningi1
1571465livsskulen1
1571979livsvegarne1
1572027ljodhøyrt1
1571703ljodlaget1
1571749ljsoet1
1571708lodsguten1
1571472lovband1
1571775lovskipnad1
1571768lræa2
1571794lræar1
1571761lukek1
1571579luttra1
1571462lvoar1
1571734lvonad1
1571586lvosang1
1571564lygnskaftet1
1571566lygnspinn1
1571815lækmanns1
1571819læresveinum1
1571611løsya1
1571796løsyt1
1571589makkabæarkongen1
1571890makkstukke1
1571415mammonstrælar1
1572045manggreinett1
1571937mannakunskap1
1571776mannalukka1
1571788mannamagti2
1571450mannsverket1
1571597mariamesse1
1571766mariasonen1
1571975marstolen1
1571573medsanne1
1571751medsanning1
1571487meinstøytar1
1571436menenskeborn1
1571891menenskje3
1571607menneskjebarm1
1571869menneskjefiskar1
1571700menneskjehajrta1
1571565menneskjeparet1
1571691menneskjesjælerne3
1571549menneskjestriden1
1571990menneskjetankar1
1571595midfastesundag1
1571433midtnettestimen1
1571634miskinn1
1572032miskunnen1
1571538miskunnløysa2
1571885mismunna1
1571441missioni2
1571455missionsarbeid1
1571421missionsmannen1
1571440missionsmarkerne1
1571439missionsselskapet1
1571976moderhjartet1
1571423modervengen2
1571524modla1
1571520moldbola1
1571416moldtrældom1
1571486motburdar1
1571786mynsterliv2
1571896mynstringsdag3
1571591myrkerriket1
1571911møders1
1572034naadedøri1
1571512naadekrafti1
1571510naadeløni2
1571444naaderik1
1571828naaderike1
1571445naaderikt1
1571581naadesmil1
1571407naadetid1
1572023naalufti1
1571831nattverdlag1
1571827nattverdslag1
1571485nederval1
1571845nionitti1
1571622njotingssykje2
1571821nsæte2
1571431nyaarets1
1571434nyaarsglans1
1571884næringsdrifti2
1571562oddlaus1
1571632offerdaud1
1571770omhendte1
1572029oppb1
1571688orskoten1
1571471orvæna2
1571398ovdrykken1
1571657paaskegaavorne1
1571658paasketeksti1
1571446partisykja1
1571690poteteskjellaren1
1571568privatdogmatikka1
1571585provingi1
1571492prydavevnader1
1571996radbot2
1571514reiknemeister2
1571939reintalande1
1571648renileike1
1571655retteferd1
1571501rettfedige1
1571610rettferdeggjorde1
1571871rettferdkrav1
1571675rettferdsklædnaden2
1571872rettferdskravi1
1571380riksstjorn1
1571649roelgt1
1571411romarkeisaren3
1571410romerkeisaren1
1571521saaingi2
1571519saakaren1
1572018saamannshandi1
1571391saapeskum1
1571518saaskikken1
1572038samlingstankar1
1572037samlingstrong1
1572001samtidslivet1
1571781samverstidi1
1571893sandholm2
1571904sandholmsbuar1
1571901sandholmshuset1
1571900sandholmsmenn1
1571933sandru1
1571678sanningsdauden1
1571798sanningsljos1
1571563sanningsmolen2
1572040sannkjennar1
1571867sannkjenningi6
1571888saudeklædnad1
1571718saudom1
1571596seinhjarta1
1571503septuagesima1
1571516sexagesima1
1571654sigersgaavor1
1571656sigersgaavorne1
1571653sigersprot1
1571502sikars1
1571860sjelesoga3
1571736sjælar2
1571923sjælefaare1
1571625sjælesut2
1571791sjølvkjærleike1
1571493sjølvskapen2
1571570sjølvstore2
1571515sjølvstorleiken1
1571443sjøvleigne3
1571414skattekrevjande1
1571627skirstorsdag1
1571705skogstigarne2
1571531skrymtingi1
1571612skudl2
1572035skulebenkjen1
1571692slagtarbenken1
1571965smaaflygjet1
1571719smaaféet1
1571956smaakrig2
1571958smaakrigen2
1571810smaaskrift2
1571861smaatina1
1571711snarraadugt1
1571897soapr1
1571780sonardauden1
1571670soningsgjerd1
1572033spaklyndet1
1571497spitelskesykja1
1571953spotteordi1
1571687steltle1
1571992storehavet1
1571894storeliv1
1571936storhjelpi1
1572007storskrida1
1571895stortruma1
1571620storvyrdnad1
1571870stridne5
1571693stridsens1
1571474stælast1
1571868støytter5
1571988sundagsfred1
1571991sviklause2
1571943svørtekost1
1571551syndarer1
1571550syndarplassen1
1571539syndarstaden1
1571747syndeberget1
1571834syndebunde1
1571836syndebundne1
1571977syndedauden1
1571993syndedjupet1
1571725syndefjellet1
1571726syndegjeld1
1571674syndehamen1
1572026syndelistor1
1571856syndelyster1
1571857syndelysterne1
1571972syndelysti1
1571509syndeløn1
1571384syndemagt1
1571745syndesaare1
1571385syndesaki1
1571847syndeskikk1
1571874syndesteinar1
1571508syndetenesta2
1571406syndetid1
1571846syndeveg1
1571839syndevegar1
1571394syndsforlatingi1
1571757synkvrev1
1571637systkenflokk2
1571948systkenflokken1
1571999systkinord1
1571822syvermann1
1571630søkjingi1
1571974taaorne1
1571947taaresprengde1
1572020taaresøner1
1571931takkesamlar1
1572030tbeste1
1571567tempelraustet1
1571954tempelvang1
1572005tideløysa2
1571429tilgjengen1
1571496tilheld1
1571813tilskift2
1571735tornarne1
1571402totalismen1
1571464tretiaaringen1
1571756trollgjorde1
1571671trongar2
1571489trufastleike1
1571475trulvoa2
1571577tugti3
1571774tusundaarige1
1571401tusundaarsriket2
1571606tvillingbaan1
1571721tyddest1
1572042udeilde1
1571769ueinigt1
1571987uflekkad1
1571740ufornufteg1
1571400ugndom1
1571467ugndoms1
1571522ugraskanten1
1572009uhjelpelegt1
1572008uhæming1
1571838ulone1
1571876ulydigt1
1571578ulydne2
1571697uløsyte1
1571540umvendingsdaapen1
1571737unaturlegaste1
1571425ungdomshjarta1
1571392ungdomsideali2
1571424ungdomssyndi1
1571390ungdomstri2
1571783uppgava1
1571605uppgiv1
1571602uppofra2
1571662uppstadne8
1571682uppstandingi1
1571667uppstandingsunderet1
1571679uppstod1
1571576upptugtar1
1571673uprpeist2
1571684upsptadne1
1571892uretferdige1
1572016urider1
1571760uryggjelege2
1571984uske1
1571903usleg1
1571633usynelg1
1571488utolmøde1
1571635utrennt1
1571812utsegjast1
1571664uvitungsmyrkret1
1571386vaarteikn1
1571994vakanr1
1571980vanvyrt1
1571858vargekjæft1
1571717vargeklør1
1571950vegaløysa1
1571506vegleidaren1
1571614vekkjinger1
1571609vellysti2
1571767velnøgdt1
1571924velsignelsesrigt1
1572013venarflokk1
1571427vengerne1
1571389verdensmenneske1
1571399verednsmenneske1
1571616versdens1
1571569veslelæra1
1572044vidlend2
1571818viljesak1
1571952villrar1
1571600villvilje1
1571841vinan1
1572048vingardsgjerdet1
1572050vingardslivet1
1571458vinnearbeid1
1571672visdomsleksa1
1572015vissna1
1571383vitskapsmanns2
1571561vondemagti2
1571973vrae4
1572000vyergjeng1
1571995vís1
1572004yverboda1
1571811yvergongen2
1571907æreklædning1
1571927ærelgt1
1571906ævastrandi2
1571409øydemarkjer1