Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1895:108: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1895-09-12

Av i alt 1377 ordformer var 117 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1565553aagriparane3
1565513aandemanarar1
1565597adelsmerkje1
1565599binad1
1565581blekkutte1
1565584blomesengjar1
1565605bondesmedje1
1565598broncemedalje1
1565561brudesengi1
1565562brudgumskjolen1
1565547butikfolk1
1565568bygdamaalom2
1565585cellarne1
1565543chefskip1
1565603doggfulle1
15655732
1565518englandsstranda1
1565537eskadron7
1565579ettersjaaast2
1565556festningskompani4
1565526fiskeskutune1
1565569fleirtalsmaale6
1565570fleirtalsmaalmænner1
1565619forbryderske1
1565616fordelingsofficerarne1
1565519forelands1
1565545forsvarshæren2
1565555fragte12
1565508fuglesyn1
1565610fynte1
1565580galehusskrivaren1
1565596gjutstaal1
1565606horndalen1
1565549hærpilen2
1565620højreblade1
1565536hølandske2
1565618indebærer1
1565534indherreds4
1565538insjenørtropperne1
1565565irlandssoga1
1565589isposen1
1565586jarngitter2
1565554jønbanevogner1
1565548kantorfolk2
1565527koffar1
1565541komandanturen1
1565611komisjon2
1565557kompanichef7
1565587koparovn1
1565576krinsmaale1
1565583krongodsstil1
1565578kungjer2
1565524kvalfisken2
1565535landevernsbataljonar1
1565604lausbeitt1
1565512lengtingsdikt1
1565533linjefelltbatteri1
1565608ljaarup1
1565510ljosframsyning1
1565551ljoskastingsaparatet1
1565517ljostaarnet1
1565509lykteraderne1
1565614lækjarfolka1
1565595maaneform1
1565560manskapi3
1565621militærpartier1
1565544mineforsvaret2
1565600minnan1
1565577misvækstmaale1
1565531mobiliseringi8
1565550mobiliseringsbodi1
1565511modesta1
1565602nordfjordingarne2
1565532ottesjuke3
1565590pantserbaatarne2
1565514psykografar1
1565530quessant4
1565521ranglepave1
1565591reguleringskommisjonen1
1565540sanitetskorpset1
1565539sappørkompani1
1565552signalvæsenet1
1565609skohæl1
1565558skyteskulen2
1565542slepner1
1565588smaaryss1
1565567smaaændringar1
1565563soldattrøya1
1565546stabschef1
1565607stedfortrædar1
1565594stemplarne1
1565624stoveta1
1565613stridferdug1
1565615stridsfolka1
1565529styrebrettet1
1565575stærkbygdar1
1565559telefone1
1565515trollherket1
1565574trønderskriving1
1565566umenneskja1
1565617unionsrigernes1
1565507upfor1
1565612uppsetjingi1
1565564utanlandsmannen2
1565525utleggjinga1
1565523utskjenkjingshus1
1565520uversmann1
1565592verkstadarne1
1565593yversmurd1
1565601øyrurne1