Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1895:086: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1895-07-23

Av i alt 1759 ordformer var 102 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1563557aargongarne1
1563528assuransepremien1
1563556avislesingi1
1563519bayamo7
1563574berlevaag4
1563493blikrands1
1563569blomeborn1
1563575blomekorgi4
1563568blomesengar1
1563514bygdetilskoti4
1563543byggjespekulant1
1563485drottingsdag1
1563512eksaminanderne2
1563510ekserbaaten1
1563559ekserplassen2
1563579erfugl1
1563521fedrelandskjære1
1563489fesse1
1563533fillerom2
1563481fimt1
1563551forreknad1
1563517forsvarsraaden43
1563554gaasehus1
1563542graasteinshus1
1563544grunnskatten3
1563541hageflekkarne1
1563566herakleum1
1563506hjelpehærar2
1563526hofslien1
1563540hundradtusenvis1
1563520hærsendinga1
1563552ilebølle1
1563524insjenørar1
1563537jarnrøyrer2
1563567kallevaag2
1563560kanondunderen1
1563502kivlemøyann2
1563565knuldrut1
1563511komandørkapteinen1
1563522kontraktørsaki1
1563523kontraktørstellet2
1563509krigsbaaten6
1563580krikl2
1563532likklokkurne1
1563513lærerprøverne1
1563527ministerskipingi1
1563486munketemplet1
1563545nokoso1
1563507orlogsbaatar1
1563539pengeselskap6
1563508ravns1
1563516riflelaanet1
1563564riksumstøyting1
1563558rudningsmennerne9
1563577rædhuga1
1563518sigersboda1
1563492sitterstreng1
1563546skatteinnkoma4
1563576skoad4
1563561slagplassen1
1563515sparemannen1
1563553spilerne2
1563582sprengfyld1
1563538stortjov1
1563505sudkina4
1563530syrgjetelegram1
1563501taaredogga1
1563494tittr1
1563491tittrand1
1563572tjonslegt1
1563504toneflaume1
1563573trollsleg1
1563525trygaste1
1563529trøysten2
1563581ufredi2
1563549unionsfolk1
1563563uppreistene2
1563562uppreister2
1563547verdskatten1
1563578vikarne3
1563550vinstreborger1
1563531vitjingsdag1
1563548yrkjeslaga1