Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1895:083: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1895-07-16

Av i alt 2092 ordformer var 111 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1563233alvetog1
1563194attpaabevilgningarne1
1563252baatkvelven1
1563160balkanhalvøya8
1563164balkanrika1
1563263bjørkjerne1
1563234bleikn1
1563247brettad1
1563266brosta1
1563262dveldest1
1563201einaktsstykket1
1563206einhestes2
1563191ellestaden5
1563254evde4
1563183fanteflotte1
1563185fattigkasseleg1
1563210fjorhalm1
1563245flintehjarta2
1563187forfattarløni1
1563179fredinand1
1563255fælkelegt1
1563265gledetauser1
1563181gyrmut2
1563211gôva1
1563238hihihihi1
1563268holveite1
1563236huldrerike1
1563196høgresambandet1
1563214høystaalet7
1563253icarus4
1563248ihopsnyrkt1
1563193innanlandslaan1
1563197inntrøndelagens3
1563198insendar3
1563182jønnbanemenn1
1563200jønnvegsvogni1
1563267kaldstøkk2
1563243kastneshamn1
1563257kjøtballarne1
1563261klaamre1
1563231konunge1
1563230korpa4
1563161kruttynne1
1563237krystalslott1
1563240kuldslegt1
1563167kyrkjespursmaal5
1563242lauvliar1
1563264letferdige1
1563208letvintare1
1563232ljoslett3
1563250lofotøyi1
1563241lyklege1
1563228lærarkrefterne1
1563209lødeviddi1
1563270løyndgong1
1563177maningar2
1563176medbelaren1
1563223murarsveinarne1
1563222murmeistarane2
1563225murmeistarar1
1563170natsjevitsj5
1563244nordved2
1563220reenskaugs1
1563168ryssefiendske1
1563171ryssevenlege1
1563180ryssevenlegt2
1563251setand1
1563172skilegt1
1563249skremelegt1
1563162smaarika1
1563213smalemannen3
1563188sneisetal1
1563192snøggbilæte1
1563207soleige1
1563216solsteiki1
1563258stakkarskroken1
1563165stambolov47
1563169stoilov4
1563205storljaa3
1563260stormflagurne1
1563204stuttljaa3
1563229styringsmagti4
1563246sumarkvila1
1563259sutrasam2
1563256sveitedroparne2
1563218syltning1
1563239tilkroks1
1563215tobaksbrunt1
1563195torvg1
1563159tyrkestridane1
1563178tyrkevenlege1
1563175ugreiene2
1563221upaaklageleg1
1563212upkveikjande1
1563163upøsing2
1563186utgiftslista1
1563166verjesamlag2
1563219vinlagning1
1563269ævde8