Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1895:079: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1895-07-06

Av i alt 1797 ordformer var 118 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1562684aalvorleggale1
1562672aalvorsmote1
1562671aalvorstanken1
1562667aatløgjebla1
1562663autonomistane1
1562602avakumovitsj1
1562609blandingsregjering1
1562679braavendingar1
1562619budgetbevilgning1
1562617bugettet1
1562639byensfolket1
1562584bykvinfolk1
1562608christistj1
1562587doggmild1
1562603dokitsj1
1562650drankarddjevelen1
1562588druam1
1562642emissæ1
1562618engelahrdt1
1562623etterbevilgning3
1562648filistarne3
1562594forsvarslaane1
1562591forsvarsvegen3
1562593forsvarsvenlegt2
1562680fullfærigt1
1562670fyreloger1
1562652gjedre1
1562646grorband1
1562604gruitstj1
1562579gudeaugo2
1562636hamramr1
1562627harmlegt1
1562656helstest2
1562690hjarteskatt1
1562585hugnadrop1
1562632hunge3
1562662hærsendingar3
1562575juninatti1
1562676krampelaatt2
1562628kveitefisking1
1562633kveitekletten1
1562683laattmusklane1
1562682laattnervune1
1562651landssamlaget1
1562606lovbrjoting1
1562664lukkefreistarar5
1562686lægredana1
1562630lødedør2
1562681løgnesansen1
1562644mannabarm2
1562645medkjenslerike1
1562629megge2
1562631meggjurne1
1562590milliontedels2
1562615moraes2
1562576myrriader1
1562675nerveveike1
1562612peixoto7
1562601postkantoret5
1562614prudente1
1562626raatasse1
1562596ratasjuken1
1562622regjeringsdaningi1
1562610regjeringskifte1
1562649reisningstanke1
1562616rysselaanet1
1562658rønnebergs1
1562624røstøen4
1562654sambandskjensla2
1562589sangarinne1
1562605simitsj4
1562625sjøf1
1562666sjølvstyreflokken2
1562635skivjande2
1562634skjøtremen1
1562655skyldskapsaandi1
1562574skôming1
1562673smaagale1
1562674smaagalne1
1562657smaasogur15
1562687smaasynte3
1562580solsitrande1
1562613statsumstøytinga1
1562582steinkolsrøyken2
1562640sunnmørsungdomen2
1562578systerkyss1
1562577sælebotssyster1
1562691taarelaus1
1562638tilreist1
1562653tilslutningi1
1562611tingfleirtalstyre1
1562573trysilbrev3
1562583turistføter1
1562607umlauparen1
1562597utanrikspengarne1
1562665utskilningsflokken1
1562599verkstyret2
1562598vikesyrkje1
1562641vælkomsttale1
1562592væpningstanken2