Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1895:073: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1895-06-22

Av i alt 1612 ordformer var 71 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1561960adjoint4
1561964armékomandoen2
1561995austanifraa2
1561979bladfolket1
1562010blekdaase1
1562021bygningskunsti7
1561984byrserne1
1561996diplomatpengarne1
1561988engelhartflokken2
1561999fleirtalsregeringi1
1561985folkevæpnignsamlagi1
1561970forhandlingsadressen1
1561997forhandlingsdagsordenen1
1561971forhandlingsregjering4
1561963fornøde1
1562011godsherrane1
1561993gravehalsen1
1561992gravehalstunellen6
1562025grinelæing1
1562009gullpeningar1
1562002halvkvævt1
1561981holtenau2
1562024høyret1
1561965individualitetar1
1561959junihefte1
1561982kammerladningsbyrsur2
1561980keisarmiddagen1
1561977kielerfesten1
1561978kielerkanalen1
1561991komandant4
1561962krigsmagtens1
1562008krigsministaren1
1562017kruttynna1
1562003livvoni1
1561973ljam1
1562005ljosgneiste1
1562022læargaava1
1561967marmorsalet1
1562001marmorøyi1
1562023meneskje1
1561998mindretalstyret1
1562004parafinkanne1
1562019partisamlaget1
1562000pengemenin1
1562027reingraat1
1561975revilisasjonen1
1561972røystegjevingi1
1562013røystrett2
1561983sabelbajonett1
1562016slovenisk3
1561976smaadiktarar1
1561961stabsfanjunker1
1561969stangja1
1562026teblanda1
1562015tyskfrilynde2
1561968ufaarlegt5
1561989utlandsposten1
1561994utstukki1
1561986vimrende1
1561987vinstrekararne1
1562020vitskapsrike1
1562029vrengjelag1