Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1895:042: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1895-04-06

Av i alt 1596 ordformer var 109 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1559235aarsklasser1
1559270amerikanaranne2
1559267apetikken1
1559185avdøma5
1559194bakkehalde1
1559255ballonfart1
1559269behændeleg1
1559195bitanne1
1559228bjar1
1559252bjønndal1
1559186bokstavlov1
1559222bokvener2
1559204byrsjurne1
1559254cetti6
1559210diokletias1
1559253draapssaki2
1559257dynamittladningar1
1559283dôva1
1559286eikersundsfyren1
1559260eventyrstemningar1
1559264eventyrstemningarne1
1559199festnummer3
1559200festnummeret5
1559189fiskelivr1
1559225flagurne*1
1559229flamar1
1559280flaskenne1
1559221folkesubskripsjon1
1559224forvaagede1
1559282gnegga1
1559231grønlitad1
1559243gutrøyste1
1559183haaløygen2
1559265hallingdalsklæde1
1559238hærreglarne1
1559291jarnbanetoge1
1559284kakeskjeve2
1559188kams*1
1559216kaperflag3
1559198kappesæd1
1559249kastenotilen1
1559290krigsarmei1
1559263kunstvener4
1559242kylvatnet2
1559213kyrkjestyrarne1
1559208kyrkjetukti1
1559207landsmøde4
1559236landstormsbefal1
1559240liabygdi1
1559226liksalmar1
1559239lærka1
1559209medlimar3
1559275merikanaranne2
1559278merikanaren1
1559273merikansk1
1559271merikanske1
1559256militærøvingarne1
1559262myllardotteri1
1559259nattekulde1
1559289nopolion2
1559227nordhimlen1
1559277nyork1
1559247ovraskjeri1
1559193plantelandet1
1559203premivinnaren1
1559288primakjøring1
1559276primasigling1
1559219prisnedsetjingskatalogen1
1559268remedien1
1559205remingtonriflurne1
1559223remini1
1559197rsom1
1559258sandvenvatnet1
1559217sjømandsliv1
1559184skrivereglarne2
1559233sktytarlagi1
1559214skuvat3
1559215skviskrar1
1559241smaasei2
1559274snarbakkjen1
1559234soldatmerkje1
1559232solmetta2
1559206sosialistmøtet3
1559191statsbudgettet6
1559250strengmaale1
1559230sumarfre1
1559187sunmøring1
1559201sunmørsfiskja1
1559245sydvestarne1
1559202sylvskjei1
1559182tiljamningi1
1559218titelbillede1
1559279toppseilstonga1
1559281torunganne1
1559190tvitydande1
1559261tændens1
1559244uppattspydde1
1559192uppgjevingspolitik1
1559251uppskoke1
1559220upreikna1
1559212utanpaaskin1
1559211ærgiruge1
1559272øksenne1
1559266ølprat1
1559285ølretten2