Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1895:021: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1895-02-19

Av i alt 1766 ordformer var 88 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1557570attstaaande1
1557499beslutningsdygtig1
1557519bika1
1557510firkantmil1
1557543flaateføraren5
1557496fraasagt1
1557522fyrstikkurne1
1557505gelstad1
1557513hummerfangsta1
1557556høgrelisteberarane1
1557558høgreskilt1
1557551ihælskoten2
1557541inlaupet1
1557497interims1
1557521isanne1
1557511jordbruksforhold1
1557534kanonbaatar13
1557514kapitlanne1
1557528kapploge1
1557523kjerteljoset1
1557544knekkte1
1557552kolerahus1
1557549kolerasjuk1
1557567krigsskræming4
1557539krutsprenging1
1557533landskansane1
1557515lodsning1
1557489lovmæssige2
1557532lygnboda1
1557520lødenne1
1557572løwenskiold1
1557498millomregjering2
1557535minebaatar2
1557540minestengslune1
1557507misnøgja2
1557547mjøltollen3
1557568nedrivast2
1557524neistar1
1557536orlogsskutune4
1557517redningsstasjoner1
1557574refstad6
1557561retsleg1
1557557rettsforhøyri2
1557525ripla1
1557569røystur1
1557562saavæl1
1557564samskipat1
1557573sauve1
1557542sjøskansen1
1557527sleikepott1
1557576staner1
1557493statsdokumenters1
1557500statsmyndighet1
1557530stordaaderne1
1557550strafmannen1
1557516stranding4
1557529strierne1
1557506suverænitetsspursmaal1
1557531søkkskjota1
1557553teaterpensjonskassen1
1557546tollgalenskapen2
1557548tollnemdi12
1557526tumarsfing1
1557508umskipad1
1557490unionsfaarleg2
1557502unionskræften1
1557503unionsprovins1
1557537utsia1
1557555valknep1
1557566valkontor1
1557504valnemdi16
1557563vinste1
1557565vinstrenamn1
1557559vinstreskilt2
1557492§i1