Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1895:017: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1895-02-09

Av i alt 1526 ordformer var 129 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1557040aalesundvalet1
1557027arbeidarspursmaalet3
1557030arbeidsykter2
1557107argentinia1
1557082austskansane1
1557055avgjeringa2
1557115avhaldslag16
1557046blaoger1
1557110brandtrygde1
1557072brudlaupsleik1
1557044bøcklin2
1557087civilisera4
1557116dissentarlag1
1557091eurapa1
1557134faaaren1
1557026fedraheims2
1557057felagsstellet2
1557036ferentes1
1557039finmarksvalet1
1557137forboe2
1557038forsigld4
1557065framstigsarbeidet2
1557054framtidsynskje1
1557060fredsemd2
1557125fullsvævd1
1557064gjallarhornet2
1557024gjevran2
1557062gjøitil1
1557088grunsetningane1
1557063handskrevet1
1557042helferich1
1557145hopnotiseringi1
1557143hugsterkaste1
1557052høgkonservative1
1557130inngjeve2
1557132inngjevingi1
1557124kjenslekrafti1
1557123kjenslesia1
1557028klokkeplentheit1
1557119komandoen8
1557120komandosak1
1557037komedispelet1
1557113konstitutionsutskottet2
1557142krampeagtige1
1557089krigskunsta1
1557108kvalfangarskip3
1557047kvindeskjendsel1
1557029landarbeidet1
1557153leingi3
1557135leiskleg1
1557147livsreiskapar1
1557071ljosgneisten1
1557150magtstelemagt1
1557070massingestaken1
1557146medlar1
1557041moderneste2
1557138morfine1
1557043munkaczy1
1557114naskat1
1557141nervevake1
1557098omholdt1
1557097orlgosskutur1
1557092orlogsflaate3
1557025pagta1
1557096paktehamnene1
1557084panserbaatane3
1557068potrættet17
1557053rabaldret1
1557058rangauga1
1557059rettsgrunnar1
1557106revolusjonsmennerne1
1557049samligna1
1557034schveigaard1
1557061sjersantarne5
1557148skiftelaus5
1557078skjotinga6
1557118skrønemakarane1
1557077smaafestningane1
1557073snøglima1
1557086sprengbaatar1
1557090sprengsaker1
1557048statsbeskyttelse1
1557111steinarbeidar1
1557067stylla1
1557131suggestera1
1557112sunnrivet1
1557051sverdraslinga1
1557139svævast7
1557136svævdetilstande1
1557129svævetilstande2
1557144svævingi2
1557085søkkskotne2
1557121tankesia1
1557128tankestolne1
1557032tanketynande1
1557094telegrama5
1557056trætturne1
1557109tvangsloven1
1557151underduringi1
1557152undersusande1
1557102utlogurne4
1557050vaapengnyet1
1557069vedbyrde1
1557079vestafraa1
1557080vestskansane1
1557122viljesia1
1557140viljeveikare1
1557031vinnetidi1
1557126vodvaren1