Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1895:010: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1895-01-24

Av i alt 1726 ordformer var 123 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1556411aankaaring1
1556389alvøyrd1
1556407apespel2
1556397austafrika2
1556441austersjøprovinsarne1
1556445bakføtna1
1556399baratieri5
1556438beitstadingarne1
1556350bondevare1
1556434brekmo1
1556379broklommorne1
1556412brudlaupsgilde2
1556385burved1
1556444buskerudvalet2
1556410bødkerens1
1556387bøsen2
1556443crusenstjerna1
1556413daadrikt1
1556358dresstøi1
1556354drevi1
1556386drile1
1556349dusinkraam2
1556448elektroskrin2
1556398erythræa1
1556352fabrikkraam1
1556366fabrikskrapet2
1556408fengselsprestarne1
1556471finningeløn1
1556396forbrotar1
1556370forespør1
1556426førsleskutur1
1556378greipi2
1556430grovskytet10
1556391grunnlovsnemdi2
1556452handelsflôten1
1556435havsvaade1
1556369helstekte1
1556431hirosjima1
1556380hæi1
1556400hærgang1
1556371høfli2
1556401infødde2
1556428jungtsjeng1
1556376kjøyrte1
1556362klokasts1
1556394kravsmennerne3
1556360kristjania1
1556388krylnare1
1556384kvinfolksgnaal1
1556404kyrkjeloverne2
1556446legdslimer1
1556418listebærere4
1556422listebæreren1
1556359manufakturist1
1556449metalplatur1
1556450metalsort1
1556372millionærarne1
1556377millomaat2
1556356munkabälte1
1556351nedlært1
1556414norbygd1
1556421nærgaaende1
1556427orlogsskutur4
1556470papmappe1
1556416politifuldmægtig1
1556419politifuldmægtigen2
1556417posteret1
1556382rakri1
1556409retsdagen1
1556406retsmøtet3
1556403rettsraad1
1556393riksutleggi1
1556355rosengång1
1556442rubelsogurne1
1556440rublarne1
1556375samansmeltingi2
1556374sammensætningen1
1556432sengkameraten1
1556453sjofarti1
1556381smaarakri1
1556437snarraadig2
1556447spanderat1
1556451sporbaner1
1556402szilagyi1
1556395trikupis2
1556392trikupris1
1556405ullevollsdraapet1
1556363vadmaalsbiten1
1556424valgkontor1
1556415vatsløyse2
1556420velklædte1
1556353vevkunsti2
1556423voldsomhederne1
1556383vrangkrok1
1556365østerdalshandlarar1