Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1895:006: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1895-01-15

Av i alt 1923 ordformer var 123 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1555963akso1
1555913asenkjeft2
1555985auena1
1555927avvegjer6
1555992bakennen1
1555871banffy7
1555908befäler1
1555938belgja23
1555950bestso1
1555926bisletverket4
1555919bjatka1
1555906bjugar1
1555932blingrande1
1555930blodflekkarne1
1555941burlet7
1555951børso4
1555984donsa1
1555966dørjetøska1
1555978engletona1
1555977felestrengje2
1555971fjøro1
1555965flondre1
1555943forkaupsretten3
1555893fyrebygningar1
1555940fyrstekongsraaden6
1555964førbina1
1555954førhøven1
1555980førsyne1
1555968førutaan1
1555986gamlengjen1
1555961glygge1
1555912halvfjerdsenstjuge1
1555944handelsbatane1
1555949hedluro1
1555876høgremjølk1
1555942høgretingmenner1
1555955hølmane1
1555975høvdaverkjen1
1555973høyene1
1555896høyerdahl1
1555970idnmat1
1555890innbjodarane5
1555887innmellinga1
1555929kjelkerennar1
1555990kjesta1
1555991kjisto2
1555994kjørkjo1
1555928klavenæs2
1555931kløvyd4
1555945kongolaget1
1555939kongoriket14
1555878konsulatvedtaket2
1555885kriticera2
1555903kvintesensen1
1555988kølvde1
1555967lammakjøt1
1555891landsblads1
1555958lanns1
1555983likafullt1
1555901livskjeldurne1
1555902lækjedomsurtar1
1555989løygnare1
1555925mansmaal1
1555895meiningsfridom1
1555934millomtia1
1555952nausto1
1555982opphellen1
1555922overgravaren1
1555962pisskede1
1555909portlykjel1
1555936portrættet3
1555914puncheheltar1
1555987resolvert1
1555981rømja1
1555874saksutlegg2
1555937sandakervegen1
1555960sertu1
1555953sjetefugl1
1555969sjidn1
1555886skabbutt5
1555897sproket2
1555972stappane3
1555915statskunskap1
1555879stokkutt2
1555920storgnassarne1
1555910stormogul5
1555979strengjena1
1555918sundskoret1
1555907svenskehandi1
1555921svoltenaudi1
1555959treskona1
1555935udyrstraaen1
1555923ullevollen3
1555894umenneskelegt1
1555877unionsmyse1
1555904unionsspursmaalet9
1555892uppeglaren1
1555880uppsluka1
1555905utanriksraadsspursmalet1
1555993utrøkjelæ1
1555924vaaderop3
1555974verkelæ1
1555947vinstremindertal1
1555872vinstreregjering9
1555899vringling1
1555873wekerle2
1555946æventyrpolitiken1