Norsk Ordbok 2014 layout  

Den17Mai 1895:004: Den 17de Mai. Norskt folkeblad.

Eige, Kristiania 1895-01-10

Av i alt 1663 ordformer var 152 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1555735aastemoa3
1555729aissch1
1555601alderdomsforsorg2
1555602alderdomsforsorgi2
1555611alderdomsløn1
1555607alderdomsløni2
1555702allrasnaraste1
1555612anderleis7
1555744atsj1
1555642attmedpostar1
1555646avkuttad1
1555737bakafyr1
1555695bakteriegodslegare1
1555724banksnytinga1
1555694basillarne1
1555681beinende1
1555684bjønnungar1
1555700bjørnanne1
1555687blaaringutt1
1555710blinkrad1
1555716blôtad1
1555626brandtrygd1
1555728brunnkanten2
1555632bussebaatarne1
1555635byggjenemdi8
1555725cripsi4
1555723crispi6
1555634dampkjelar5
1555650elskhugens3
1555636fabrikherren4
1555691fagerfriske1
1555736fjørom1
1555742forgløst1
1555628forliksdomstolar4
1555748forslaa1
1555641fraadregne1
1555670frognersætri8
1555722fyrsteraad10
15557131
1555605gaaverikdom1
1555699gevære1
1555701gjevaære1
1555622grolendt1
1555693grossistdotteri1
1555692grovsi1
1555645gullkjæde1
1555673handebreidd1
1555714haustad2
1555715horg*1
1555652hugveike1
1555665hæstellet1
1555609inngjevi1
1555698innskrevne3
1555647jønnvegsarbeidar1
1555653kjærleiksarme1
1555686klabbande1
1555749knallhettur1
1555643komunekassen1
1555640komunevale1
1555663krigsmaskinerne1
1555750krutty3
1555658kvendedraap1
1555657kvendefyllte1
1555655kvitskjeggutte2
1555627laanegrensa4
1555630laksevaag5
1555734leikje9
1555614likheiti1
1555697lykurg2
1555672løypet*1
1555671matkjære1
1555683meggjerne1
1555719ministersprengar2
1555731mjøletande1
1555752montru2
1555649moralløyse2
1555747morgosia1
1555753morgostunda1
1555727muand1
1555732mylkjest1
1555618nemdsmenn1
1555707noreges1
1555662raadbøterne2
1555613rakryggjad1
1555689raudringutt1
1555721regjeringsblada2
1555720rosebery19
1555751røier1
1555678saarlæte1
1555660samfundsbrest2
1555604samfundslimer1
1555606samfundsplass1
1555610sjølvforsyrgjing1
1555738skeivlast1
1555617skogdrifti8
1555624skoghoggarane1
1555616skoglaan4
1555619skogsinsjenø1
1555621skogskynande1
1555741slams1
1555680smaafjasar1
1555633smaaskillingar7
1555679smaasutring1
1555705smalevask1
1555706smalevasking1
1555690sofavarmarane1
1555631solheimsviki7
1555629staaveprat1
1555674steinsnipe1
1555718stevni1
1555603storbøting1
1555666stovestut1
1555708stran2
1555726sveivi3
1555682syndestraffa1
1555648sætisdalsbanen4
1555659tamping1
1555638tankeveksling1
1555620tilraar4
1555639tiltakløyse1
1555623timberkjøyringi1
1555745tiurn1
1555654trusterkt1
1555656tuktemaaten1
1555740tungbeint1
1555676tvikrokar1
1555651umskape1
1555675unemingarne1
1555615uppbrukad1
1555677uppgrovsa1
1555703uppsalvera1
1555608uppsparad1
1555661utygla3
1555704varakonsulen2
1555625verdsetjingi3
1555637vælsignelser2
1555644ærindsvein2
1555669øgjer2