Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 96S,2009-10: Prop. 96 S (2009-2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Pensjonar frå statskassa

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 26.03.2010

Av i alt 196 ordformer var 0 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ