Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 8L,2009-10: Prop. 8 L (2009-2010) Lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 09.10.2009

Av i alt 210 ordformer var -1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ