Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 70S,2009-10: Prop. 70 S (2009-2010) Kostnadsauke E6 Øyer - Tretten i Oppland

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 05.02.2010

Av i alt 369 ordformer var 7 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1554962granrudmoen1
1554966hovedenterprisa1
1554965marknadsuvissa1
1554964underkalkulering1
1554963underkalkulerte1