Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 5L,2009-10: Prop. 5 L (2009-2010) Endringar i domstolloven mv. (sidegjeremÄl for dommarar m.m.)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 09.10.09

Av i alt 265 ordformer var 0 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1554941valuteringsdato1