Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 53S,2009-10: Prop. 53 S (2009-2010) Låneopptak for Oslopakke 3 i 2010

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 20.11.2009

Av i alt 272 ordformer var 1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ